border
<< zpět

Danica Pišteková

ZUZANA ŠEBEKOVÁ


V tvorbe Danice Pištekovej sa prelína svet architektúry a svet textilu. Danica odhaľuje medzi architektúrou a textilom/odevom prepojenia štrukturálne, metodologické a teoretické. Inšpirujú ju špecifiká týchto dvoch oblastí a hľadá ich hlbšie vzájomné súvislosti. Danica v projektoch skúma príbuznosti rôznych teórií architektúry, textilu či módy. Zaujíma sa aj o praktickú stránku metód tvorby oboch oblastí (stavanie vs. šitie, strihy vs. pôdorysy a rezy). Na prvý pohľad môžu niektoré jej projekty evokovať skôr abstraktné umelecké diela, ide však jednoznačne o architektúru. Ako sama uvádza je „architektkou s rukami krajčíra“.
V projekte Soft City/Mäkké mesto (2008/ 09) si vyberá problém mäkkosti, ktorý materializuje a abstrahuje pomocou fyzických penových modelov. Následne ho prenáša späť do mierky mesta. Mäkké mesto tak otvára nové architektonické otázky formy mäkkého žitia netradičných a nestabilných urbánnych priestorov.
Výsledkom absolventského projektu Sewn as a Site/Šité ako Site (2011/12, Cena rektora VŠVU) je kolekcia odevov/domov. Tieto objekty manipulujú klasické definície architektúry (Vitruviove firmitas, utilitas, venustas) a zdôrazňujú jej menej zrejmé úlohy. Odevo-domy posúvajú hranice medzi architektúrou a odevom, tematizujú funkcie spoločné obom (napr. vytváranie a ohraničenie priestoru). Projekt je intelektuálnou, a zároveň zmyslovou hrou o architektúre a jej vzniku či začiatku. Pripomína nám, že architektúra je najmä spôsob uvažovania.
V doktorandskom projekte Diagrammatic Genealogies/Diagramatické genealógie (od 2013/14) sa venuje širším súvislostiam manipulácie a interpretácie architektonického záznamu. V prípade hybridizácie s odevným typom zapisovania predpokladá zmenu, ktorá by spätne opäť mohla ovplyvniť architektúru v celej jej komplexnosti. Čo ak medzi odevom a architektúrou, košeľou a stenou, existuje mnoho ďalších vrstiev? Aké majú vlastnosti? A nachádza sa niekde v tejto spleti ešte vôbec telo?
Danica Pišteková je absolventkou Katedry architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave, v súčasnosti tu pôsobí ako doktorandka. Stredoškolské vzdelanie získala v odbore Odevný dizajn na
Strednej umeleckej škole v Trenčíne.
 
http://danicapistekova.blogspot.com
 
 
Danica Pišteková / Sewn as a Site/Šité ako Site / 2011−12 / foto: Danica Pišteková.