border
<< zpět

Zářící hvězda Anny Zemánkové

Anežka Šimková


UŽ PŘED PŮLSTOLETÍM se zjevila hvězda Anny Zemánkové a její záře zesílila lety tak, že tato autorka dnes patří k světové špičce imaginativních tvůrců-autodidaktů, kteří obohatili svět o fantaskní barevné odrazy své „vnitřní přírody“. Zemánková je z těch tvůrců, kteří energií svých niterných výtvarných vyznání přinesli tak výraznou a uznávanou kvalitu, že suverénně překonávají bariéry dělící profesionální a neprofesionální tvorbu, překonávají hranice států a světadílů. Letošní Bienále v Benátkách to opět potvrzuje. Anna Zemánková sem zařadila své velkoformátové kresby pocházející z výběru kolekce Galerie Cavin-Morris v New Yorku orientované na tvorbu art brut. V kontextu této mezinárodní přehlídky umění, jejímž tvůrcem je Massimiano Gioni, se jí dostalo velkého komplimentu, a není pochyb o tom, že zcela oprávněně.
Od 60. let minulého století se tato autorka řadí k našim nejvýraznějším solitérním autorům imaginativní tvorby. Fantazijní svět jejích květů a plodů, bizarních květenství a organických útvarů přetavený z tišin okouzlení i vnitřních dramat uchvacuje silným výrazem, technickou dokonalostí a rozpětím výtvarné kreativity. Od tempery přešla brzy k pastelu, který se stal v 60. a 70. letech její dominantní technikou, dále používala i pastelky, propisku a olej, vynalézavě postupně využívala perforací a vytlačování papíru. Plastických a dekorativních účinků dosahovala háčkovanými a korálkovými aplikacemi a vlepováním. V námětech a technice žensky jemných brikoláží i v jakési posedlosti detailem byla její invence takřka nevyčerpatelná.
Široký prostor mezi iniciálami jejího jména A a Z jako by symbolicky naznačoval i širokou škálu možností jejího dynamického a výrazného výtvarného projevu. Pracovala nejčastěji v časných ranních hodinách, kdy se mohla nejlépe soustředit, často za poslechu klasické hudby autorů, jako jsou Beethoven nebo Janáček. Exaltované vypětí napájené z tajemného, nevědomého podloží její psychicky přecitlivělé osobnosti nacházelo své zhmotnění ve stovkách artefaktů fascinujících svou původností, animálností, vzrušující obrazností. Kosmos Anny Zemánkové se svým vegetabilním a ornamentálním charakterem stále přitahuje svou vlastní živou pulsací vyvěrající z archetypálních zdrojů. Jeho šíře a proměnlivost je svým způsobem svědectvím všelidské zkušenosti o bohatosti světa a jeho tvarů „před i za oponou“.
Reprodukované kresby Anny Zemánkové pocházejí z 60. a 70. let 20. Století a představují obraz vnitřního vesmíru autorky, který otevírala v tajemném polosnovém soustředění nad ránem, kdy většinou vznikaly hlavní objemy kresby, posléze během dne doplňované výtvarnými detaily. V dynamice zobrazovaných forem i měkkých liniích tajnosnubně vládne Eros, jednotu tvoří prolínání rostlinných i živočišných prvků, i v okamžiku výtvarné vize je možno vnímat zatajený pohyb – klíčky, listy, květy, plody, animální detaily – vnitřní příroda zde žije svůj vlastní život. Živé jsou i vynalézavé dekorativní detaily, které nejsou u Zemánkové nikdy samoúčelné, připomínají často mikroskopické struktury, buněčné útvary. V jejím rozsáhlém imaginativním díle nenajdeme dvě stejné práce. Na publikovaných kresbách použila Anna Zemánková pastel, doplněný občas propiskou.
 
Anežka Šimková je kurátorkou Muzea umění Olomouc.
 
Anna Zemánková, roz. Veselá (1908–1986) pracovala jako dentistka. Po roce 1948 přesídlila s rodinou z rodné Olomouce do Prahy. V roce 1960 se vrátila ke svému dávnému koníčku z mládí a až do své smrti se věnovala kreslení, které se stalo její náruživostí a osudem. Samostatně vystavovala od roku 1966 (výběr): 2011 – Art brut (spolu s L. Plným a F. Dymáčkem), MuMo, Praha; 2005 – Colon books exhibition, Tokyo; 1998 – MU, Olomouc; GVU, Litoměřice; GVU, Cheb; Klatovy-Klenová; 1993 – Cavin-Morris Gallery, New York; 1990 – GVU, Cheb; 1980 – Divadlo hudby, Olomouc; 1966 – Divadlo Na zábradlí, Praha. Společné výstavy (výběr): 2013 – Palazzo Enciclopedico, 55. Biennale di Venezia; 2008 – Art brut v českých zemích, MU, Olomouc; 2007 – INSITA, SNG, Bratislava; 2006 – Inner Worlds Outside, Whitechapel Gallery, London; 2001 – ABCD. Une Collection d‘Art Brut, Pavillone des arts, Paris; 1998 – L’art brut, GHMP, Praha. Zastoupení ve sbírkách: Collection de l’Art Brut, Lausanne; Musée de la création franche, Bègles; Philadelphia Museum of art, Philadelphia; abcd collection, Paris; SNG, Bratislava; OGVU, Litoměřice; MU, Olomouc; Sbírka P. Konečného; Sbírka E. a J. Švankmajerových; aj.
 
 
ANNA ZEMÁNKOVÁ, Ryby, 1965, pastel a pastelka na papíře, 62 × 87 cm;
Bez názvu, 1963 – 5, pastel a tuš na papíře, 88 × 62 cm; Bez názvu, 2. pol. 70. let, mastný pastel, propiska na papíře, 62,5 × 45 cm.
Elektrický plod, 1964 - 66, kombinovaná technika + koláž na papíře, 93 × 68,5 cm. Foto: archiv autorky.