border
<< zpět

MÁNES UMĚLCŮM

Jiří Ptáček


Ve dnech osmnáctého až devatenáctého dubna se před výstavní síní Mánes vystřídalo kolem čtyř stovek umělců, kurátorů a kritiků umění, kteří osobně přišli vyjádřit podporu požadavku demokratizace Nadace českého výtvarného umění. Vyvrcholila tím kampaň zahájená o několik týdnů dříve manifestem žádajícím na NČVU reorganizaci vedoucí k obnovení ideálu spolkového života, pro který byl Mánes postaven. Současná politika nadace je v něm dávána do souvislosti s kontinuálním procesem privatizace a komercionalizace započatým v první polovině devadesátých let: „Komercionalizace galerijního provozu pod taktovkou nadace postrádala jakékoliv vyšší kulturní cíle či starost o kvalitu výstavního programu a dalších aktivit. V této podobě mohla proběhnout jen díky totální rezignaci na ideály spolkového života. Jednání nadace je jednáním realitní agentury, která podniká s majetkem výhradně za účelem zisku. Okolnosti rekonstrukce budovy znovu dosvědčují, že Nadace výtvarných umělců usiluje o vstup privátního kapitálu, což naposledy vedlo k pokusu o její ovládnutí osobou Martina Romana.“ Manifest podpořilo více jak dvě stě oslovených osobností různých generací.
Veřejně byl požadavek „deprivatizace“ vyjádřen dvoudenního protestem. Tehdy také byla všem devíti členům správní rady zaslána výzva k odstoupení. Přestože aktivita Mánes umělcům! zůstává „pouze“ morálním apelem, je zaštítěna významnými zástupci výtvarného umění všech generací. Jediným členem rady, který na tuto výzvu odpověděl, je Milan Bufka, v jeho reakci však byly vyjádřeny jak nepochopení požadavku (upozorňováním na vyhrané soudy s S. V. U. Mánes na počátku devadesátých let) jako historické příležitosti ke zvrácení dosavadního vývoje nadace skrze její radikální proměnu, tak denunciace celé iniciativy slovy o „několika mladých lidech prohlašujících se za umělce“, kteří se „postaví na chodník a vykřikují jakási ,progresivní‘ hesla“.
Mánes umělcům! se nepohybuje mimo meze zákona a nežádá předání budovy do rukou žádné „zájmové skupiny“. Taková podezření vyvrací i jeho následující krok: uspořádání voleb „stínové správní rady“ nadace, do nichž budou jako nominátoři a voliči osloveni všichni představitelé výtvarného umění v zemi. Nejbližším cílem Mánesa umělcům! Je vytvořit reprezentaci umělecké komunity, která oprávněně požádá o předání pozic ve správní radě a bude garantovat transformaci nadace v organizaci, jež umožňuje spolkovou činnost, a tak i demokratickou kontrolu své činnosti.
 
 
Jiří Ptáček je mluvčím iniciativy Mánes umělcům! http://manes-umelcum.tumblr. com/
Pozn. red.: do nové správní rady NČVU byli 19. 5. 2013 zvoleni: Tomáš Císařovský, Marcel Fišer, Isabela Grosseová, Rostislav Koryčánek, Johana Lomová, Pavla Sceranková, Pavel Sterec, Jiří Thýn a Dušan Zahoranský.