border

Inzerce

ROZMERY INZERCE

CELOSTRANA
225 x 290 mm
spad + 3 mm

celostrana

1/2 STRANY HORIZONTÁLNÍ
196 x 128 mm

polstrana horinzontalne

1/2 STRANY VERTIKÁLNÍ
96 x 261 mm

polstrana vertikalne

1/4 STRANY
96 x 128 m

stvrtstrany

KONTAKT:

CZ
ELIS UNIQUE
+420 774 700 559, elis@praguebiennale.org
Prague Biennale Foundation
Budečská 3, 120 00 Praha 2
Česká republika


IČO: 27179133
Nadace není plátcem DPH


Bankovní spojení:
Nadace Prague Biennale
Česká spořitelna, Rytířská 29, 11000 Praha 1
č.ú. 1965074369/0800


SK
LÝDIA PRIBIŠOVÁ
+421 918 124 840, lydia@flashartonline.com
PILOT
Adámiho 2
Bratislava, 84105
Slovenská republika


IČO: 42265959
Nie sme platcami DPH


Bankové spojenie:
IBAN: SK35 1100 0000 0029 2188 6933
Tatra Banka, kód banky 1100