border

Online

 • Kolektívne proti úzkej špecializácii - REST in struggle

  21.11.2018

  image online (id-22-0)

  Nevoľnosť z voľného času
  Od októbra do druhej polovice novembra 2018 sa v galérii tranzit.sk odohrávala výstava s názvom REST in struggle, ktorá je prvým verejným vystúpením Kolektivu pro ukončování úzké specializace. Priestor galérie, ako Kolektiv sám upozorňuje, je zväčša určený k senzorickej stimulácii; tentokrát ho premenili na akýsi „salón“ s floatačnou komorou, do ktorej sa záujemcovia a záujemkyne mohli po registrácii bezplatne na niečo vyše hodiny ponoriť. Táto podomácky vyrobená floatačná nádrž je jedným z terapeutických nástrojov senzorickej deprivácie. Jej výskum viedol od 60. rokov minulého storočia k vývoju terapeutickej metódy pod skratkou REST (restricted environmental stimulation technique – terapia zníženou stimuláciou prostredím).
  Kolektiv pro ukončování úzké specializace nás na výstave REST in struggle upozorňuje na fakt, že práca už viac nie je ohraničená striktnou pracovnou dobou, ale plynulo nám prestupuje do voľného času. Namiesto tvo...

  více...
 • Zbierka ako médium vo vizuálnom umení 20. a 21. storocia

  04.10.2018

   
  Zbierka ako médium vo vizuálnom umení 20. a 21. storocia
  Naďa Kančevová
     
  Zbierky tvorené vizuálnymi umelcami môžu v zásade fungovať v dvoch rovinách: jednak v rovine osobnej –ako individuálne zbierky, fungujúce viac-menej nezávisle od umeleckej praxe autora, alebo môže nazbieraný materiál formovať a konštituovať dielo.2 Kým v prvom prípade umelec vystupuje ako „klasický zberateľ“, resp. ako špecialista na určitý typ objektov, „umelecké zbieranie“ má oproti tomu svoj špecifický charakter,pretože priamo súvisí s tvorivým procesom. Pri pohľade do minulosti stoja zbierky tvorené umelcami niekde na pomedzí osobného entuziazmu a inšpirácie k tvorbe.
  Zatiaľ čo v priebehu 18. a 19. storočia slúžili predovšetkým ako študijné zbierky, poskytujúce predlohový materiál v duchu tradície znázorňovania predmetného sveta podľa skutočnosti, v 20. storočí nadobudli inú funkciu: Samotnými umelcami začali byť vnímané ako príspevok do aktuálneho spoločensko-kultúrneho diskurzu. V podstate sa dá kon...

  více...
 • Urban Skanzen: Bizarní proměny měst

  15.09.2018

  JIŘÍ MACHALICKÝ

   
  Výstava nazvaná Skanzen Urban se zabývá městem a jeho měnící se strukturou. Uličky starobylých měst v totalitním režimu bývaly temné, zanedbané, možná i trochu nebezpečné a tím i přitažlivé. Když se země osvobodily od vlád jedné strany a města se otevírala různým názorům a záměrům, tak to přineslo pestrost a mnohostrannost. Zároveň ale začali přijíždět, pokud to půvab a kouzlo místa nabízelo, návštěvníci nejrůznějšího druhu.
  Některé zajímá historie místa, vývoj architektury, vrstvení rozmanitých slohů a působení vlivů přicházejících z různých stran. Jiní se však těší na levnou zábavu a „laciné“ zážitky.  Vůbec je neoslovuje, čím je město přitažlivé. Mnohá města se postupně stala skanzenem, který se podbízí nejpokleslejšímu vkusu. Jak píše francouzský spisovatel Benoit Duteurtre ve své knize Krásné město,...

  více...
 • TARANEH FAZELI: To curate is to care

  11.07.2018

  image online (id-18-0)

  Interview by Zuzana Štefková
   
  Taraneh Fazeli is a curator, editor, and educator from New York. Her practice emerges from legacies of radical pedagogy and institutional critique. Fazeli has explored this by organizing process-based exhibitions, publications, seminars, and public programs as Managing Director of e-flux, Contributing Editor to Triple Canopy, and as part of the New Museum of Contemporary Art’s Education Department. As a freelance curator, she has been working on a project that investigates social and embodied learning around the politics of health. Sick Time, Sleepy Time, Crip Time: Against Capitalism's Temporal Bullying  investigates how care for the body in states of debility and disability can help us to re-imagine collective structures for support. The artists that have been involved are Fia Backström, Jesse Cohen and Carolyn Lazard with the Canaries, Danilo Correale, Jen Liu, Zavé Martohardjono, Sondra Perry, Carrie Schneider, Cassie Thornton, and Constantina Zavitsanos. This project has taken place at arts organizations including Bemis Center (Omaha, Nebraska), EFA Project Space (New York) and Project Row Houses (Houston, Texas), as well as numerous social service organizations. It will take pl...

  více...
 • Ako zostať umelcom po skončení školy?

  10.07.2018

  image online (id-14-0)

  Ako zostať umelcom po skončení školy?
   
  Hostia: Tomáš Vaněk, Ilona Németh, Jozef Kovalčík, Peter Tajkov, Viktor Frešo, Jaro Varga, Dalibor Bača
  Moderuje: Fedor Blaščák
   
  FB: Sú umelci niečo viac než ostatné sociálne skupiny a mali by mať nárok na nejakú špecifickú podporu, o ktorej sa hovorí, napríklad v podobe základného príjmu, alebo aspoň rôznych štipendií? Túto tému otvorila aj kritika počas minuloročného odovzdávania Ceny Oskára Čepana v Nitre. Umelci sa ohradili, že organizácia ceny nespĺňala základné nároky na prácu umelca pre galériu alebo pre výstavu. Začnime týmto príkladom – ako ste vy vnímali vtedy túto debatu?
   
  PT: Vyzerá to, že sa niečo stalo v rámci ich interných debát o tom, čo organizátori chceli od umelcov – pravdepodobne išlo o sprievodný program, ktorý sa zrejme zdal umelcom nezaplatený, resp. že to všetko, čo mali robiť, bolo na nich priveľa. Toto by mi však nevadilo, keďže to je legitímna vec (vieme, že t&yac...

  více...
 • Siahať božstvám na večnosť. Niekoľko poznámok k výstave Stratená forma

  18.06.2018

  image online (id-5-0)

  Daniel Grúň
   
  Výstava Juraja Gavulu (1942) a Mateja Gavulu (1972) s názvom Stratená forma v bratislavskej SODA Gallery odkazuje k tvorbe veľkorozmerných sôch z betónu. Pri týchto sochách sa forma vytvorila len preto, aby sa stala dočasnou schránkou a dokonale odtlačila svoje vnútro do tuhnúceho betónu, z ktorého vzniklo finálne dielo.
  Stratená forma má však v tejto výstave viacero významových rovín. Je možné považovať ju za meditáciu o vznešenom poslaní sochárstva a súčasne o jeho politických a spoločenských úskaliach. Strata pevného uzavretého tvaru v tvorbe Mateja Gavulu je dôsledkom nielen spoločenského úpadku tejto umeleckej disciplíny po roku 1989, ale tiež reakciou na sochu ako živé médium v kontexte súčasného umenia. Matej Gavula dlhodobo pracuje s rozšírenou senzibilitou sochy. Popretie uzavretého tvaru ho nasmerovalo k priestorovým objektom ako procesom, surovým materiálom, zvukovým vibráciám a premenám zachytávaným digitálnym fotoaparátom alebo kamerou v kontexte nájdených a iniciovaných situácií vo v&scar...

  více...
 • Neexistuje žiadna alternatíva?

  18.06.2018

  image online (id-10-0)

  Kristína Országhová
   
  Pozorovala som ľudí, ako vchádzajú a vychádzajú. Príliv a odliv. Výstavný priestor sa im stal dočasným biotopom. A tvoje video, na ktorom predslovom rozozvučíš lavicu na Námestí slobody, bývalom Gottwaldovom. Verejné priestranstvo je miesto potenciálu utvárania vzťahov. Možno je však koprezencia niekedy dôležitejšia ako vzájomné pochopenie. Nie sme sami/y v sebe. Utvára nás neustále vyjednávanie s druhými, stávame sa nimi. Ani umenie neexistuje samo v sebe. Je výsledkom komplexných vzťahov medzi tým, čo dokážeme povedať, vnímať a pochopiť. Udalosti a objekty existujú len v pletive diskurzu a sú vnímané ako umenie len v rámci tejto štruktúry. Všetko je interakcia.
  Názov výstavy je Stratená forma. Páči sa mi. Núti ma rozmýšľať nad tým, aká forma sa vlastne stratila. A je naozaj stratená, alebo ju len pre svoju sleposť nevidíme? Práve nastal odliv. Odliv ľudí z priestoru. Organické mramorové objekty, ktoré v priestore zosta...

  více...
 • Dva texty o výstave Stratená forma

  18.06.2018

  image online (id-11-0)

  V sekcii online pribudli dva články o výstave Juraja Gavulu (1942) a Mateja Gavulu (1972) s názvom Stratená forma
  Daniel Grúň v článku  Siahať božstvám na večnosť. Niekoľko poznámok k výstave Stratená forma píše, že "Spoločná skladba sôch Juraja a Mateja Gavulu akoby hľadala za hranicami mužského princípu iné archetypy, ako sú tie známe, overené. "
  Kristína Országhová sa v článku sa zase pýta, či Neexistuje žiadna alternatíva? a "Kedy budeme – v prostredí tak zaťaženom kolektívnou traumou minulého režimu – pripravení/é túto traumu prekonať a pozrieť sa za jej horizont?"
  ...

  více...
 • Od Pygmalionu k Ping Body

  13.03.2018

  image online (id-4-0)

  Edward A. Shanken píše o umění a umělé inteligenci v díle Leonela Moury a Stelarca
   
  Zpětně můžeme pohlížet na dlouhou tradici figurálního sochařství … jako na rozšířenou fyzickou zkoušku inteligentních automatů… Spolu s tím, jak kybernetické umění této generace získává na inteligenci a citlivosti, nabývá řecká obsese „živoucí“ sochou nečekaných podob.
  — Jack Burnham
   
  Myšlenka, že by neživá hmota mohla sloužit k vyvolávání, ovlivňování a nápodobě inteligentních bytostí, je nejspíš stará skoro jako lidský život sám. Za tisíce let se tento koncept pevně vepsal do lidské představivosti jako ohnisko tužeb, strachu o budoucnost či o roli umění a technologie při jejím vytváření. Jak říká významný teoretik systémového umění Jack Burnham, v kořenech lidské kultury je pevně vetknuta „touha prolomit fyzické a psychické bariéry mezi uměním a živoucí skutečností – nikoli pouze proto, aby mohla vzniknout umělecká forma, ...

  více...
 • Martin Drábek o výstavě Heroic vs. Holistic v PLATO Ostrava:

  22.01.2018

  image online (id-2-0)

  Heterogenita na hraně kolapsu

  Heroic vs. Holistic / PLATO Ostrava, Kancelář pro umění, Ostrava

  Výstavním projektem Heroic vs. Holistic s podtitulem Erotic eco-drama, jehož kurátorkami a spoluautorkami jsou sestry Daniela a Linda Dostálkovy, uzavírá ostravské Plato další etapu své existence. Letos na jaře se totiž tato galerie stěhuje do budovy bývalého hobby-marketu Bauhaus a opouští tak po téměř roce vizuálně originální, ale rozlohou přeci jenom nedostačující prostory bývalé prodejny textilu na ulici Českobratrská. Sestry Dostálkovy jsou prakticky od počátku existence Plata součástí nejužšího pracovního týmu a výstava Heroic vs. Holistic je tak již třetím projektem, který zde s různou mírou podílu vytvořily. Exhibition v roce 2015 připravila Linda Dostálková, na Přípravném portrétu Mladé dívky z jara loňského roku Dostálkovy spolupracovaly s Michalem Novotným, a konečně současný projekt je kurátorským dílem obou sester. Spole...

  více...