border

Online

 • Siahať božstvám na večnosť. Niekoľko poznámok k výstave Stratená forma

  18.06.2018

  image online (id-5-0)

  Daniel Grúň
   
  Výstava Juraja Gavulu (1942) a Mateja Gavulu (1972) s názvom Stratená forma v bratislavskej SODA Gallery odkazuje k tvorbe veľkorozmerných sôch z betónu. Pri týchto sochách sa forma vytvorila len preto, aby sa stala dočasnou schránkou a dokonale odtlačila svoje vnútro do tuhnúceho betónu, z ktorého vzniklo finálne dielo.
  Stratená forma má však v tejto výstave viacero významových rovín. Je možné považovať ju za meditáciu o vznešenom poslaní sochárstva a súčasne o jeho politických a spoločenských úskaliach. Strata pevného uzavretého tvaru v tvorbe Mateja Gavulu je dôsledkom nielen spoločenského úpadku tejto umeleckej disciplíny po roku 1989, ale tiež reakciou na sochu ako živé médium v kontexte súčasného umenia. Matej Gavula dlhodobo pracuje s rozšírenou senzibilitou sochy. Popretie uzavretého tvaru ho nasmerovalo k priestorovým objektom ako procesom, surovým materiálom, zvukovým vibráciám a premenám zachytávaným digitálnym fotoaparátom alebo kamerou v kontexte nájdených a iniciovaných situácií vo v&scar...

  více...
 • Neexistuje žiadna alternatíva?

  18.06.2018

  image online (id-10-0)

  Kristína Országhová
   
  Pozorovala som ľudí, ako vchádzajú a vychádzajú. Príliv a odliv. Výstavný priestor sa im stal dočasným biotopom. A tvoje video, na ktorom predslovom rozozvučíš lavicu na Námestí slobody, bývalom Gottwaldovom. Verejné priestranstvo je miesto potenciálu utvárania vzťahov. Možno je však koprezencia niekedy dôležitejšia ako vzájomné pochopenie. Nie sme sami/y v sebe. Utvára nás neustále vyjednávanie s druhými, stávame sa nimi. Ani umenie neexistuje samo v sebe. Je výsledkom komplexných vzťahov medzi tým, čo dokážeme povedať, vnímať a pochopiť. Udalosti a objekty existujú len v pletive diskurzu a sú vnímané ako umenie len v rámci tejto štruktúry. Všetko je interakcia.
  Názov výstavy je Stratená forma. Páči sa mi. Núti ma rozmýšľať nad tým, aká forma sa vlastne stratila. A je naozaj stratená, alebo ju len pre svoju sleposť nevidíme? Práve nastal odliv. Odliv ľudí z priestoru. Organické mramorové objekty, ktoré v priestore zosta...

  více...
 • Dva texty o výstave Stratená forma

  18.06.2018

  image online (id-11-0)

  V sekcii online pribudli dva články o výstave Juraja Gavulu (1942) a Mateja Gavulu (1972) s názvom Stratená forma
  Daniel Grúň v článku  Siahať božstvám na večnosť. Niekoľko poznámok k výstave Stratená forma píše, že "Spoločná skladba sôch Juraja a Mateja Gavulu akoby hľadala za hranicami mužského princípu iné archetypy, ako sú tie známe, overené. "
  Kristína Országhová sa v článku sa zase pýta, či Neexistuje žiadna alternatíva? a "Kedy budeme – v prostredí tak zaťaženom kolektívnou traumou minulého režimu – pripravení/é túto traumu prekonať a pozrieť sa za jej horizont?"
  ...

  více...
 • Od Pygmalionu k Ping Body

  13.03.2018

  image online (id-4-0)

  Edward A. Shanken píše o umění a umělé inteligenci v díle Leonela Moury a Stelarca
   
  Zpětně můžeme pohlížet na dlouhou tradici figurálního sochařství … jako na rozšířenou fyzickou zkoušku inteligentních automatů… Spolu s tím, jak kybernetické umění této generace získává na inteligenci a citlivosti, nabývá řecká obsese „živoucí“ sochou nečekaných podob.
  — Jack Burnham
   
  Myšlenka, že by neživá hmota mohla sloužit k vyvolávání, ovlivňování a nápodobě inteligentních bytostí, je nejspíš stará skoro jako lidský život sám. Za tisíce let se tento koncept pevně vepsal do lidské představivosti jako ohnisko tužeb, strachu o budoucnost či o roli umění a technologie při jejím vytváření. Jak říká významný teoretik systémového umění Jack Burnham, v kořenech lidské kultury je pevně vetknuta „touha prolomit fyzické a psychické bariéry mezi uměním a živoucí skutečností – nikoli pouze proto, aby mohla vzniknout umělecká forma, ...

  více...
 • Martin Drábek o výstavě Heroic vs. Holistic v PLATO Ostrava:

  22.01.2018

  image online (id-2-0)

  Heterogenita na hraně kolapsu

  Heroic vs. Holistic / PLATO Ostrava, Kancelář pro umění, Ostrava

  Výstavním projektem Heroic vs. Holistic s podtitulem Erotic eco-drama, jehož kurátorkami a spoluautorkami jsou sestry Daniela a Linda Dostálkovy, uzavírá ostravské Plato další etapu své existence. Letos na jaře se totiž tato galerie stěhuje do budovy bývalého hobby-marketu Bauhaus a opouští tak po téměř roce vizuálně originální, ale rozlohou přeci jenom nedostačující prostory bývalé prodejny textilu na ulici Českobratrská. Sestry Dostálkovy jsou prakticky od počátku existence Plata součástí nejužšího pracovního týmu a výstava Heroic vs. Holistic je tak již třetím projektem, který zde s různou mírou podílu vytvořily. Exhibition v roce 2015 připravila Linda Dostálková, na Přípravném portrétu Mladé dívky z jara loňského roku Dostálkovy spolupracovaly s Michalem Novotným, a konečně současný projekt je kurátorským dílem obou sester. Spole...

  více...