Prezentácia 47. čísla časopisu Flash Art Czech and Slovak Edition. Témou nového čísla časopisu je an

1. 1. 1970

Prezentácia 47. čísla časopisu Flash Art Czech and Slovak Edition. Témou nového čísla časopisu je antropocén a singularita.

Miesto: Galéria Medium, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava

Čas: 18.4. 2018 o 17.30

Program:

prezentácia časopisu: šéfredaktorka Lýdia Pribišová

performatívna prednáška o umelej neinteligencii: Samčo, brat dážďoviek

video: Juraj Kováčik

………………

Obrázok: Príklad obrazu generovaného pomocou AI CAN.
Art & AI Lab, Rutgers University.

…………………………….

Viac o 47. čísle časopisu Flash Art Czech and Slovak Edition:

Predstavujeme Vám nové číslo časopisu Flash Art Czech & Slovak Edition, venované téme „antropocén a singularita“.

Tieto pojmy sú vo vzájomnom napätí – kým „antropocén“ označuje epochu, v ktorej sa človek stal určujúcim geologickým činiteľom, „singularita“ naopak ohlasuje koniec panstva človeka, ktoré sa zavŕši okamžikom vynájdenia silnej umelej inteligencie. Dokáže ale človek tvoriť nad seba samého? Vzťah nových technológií, kapitalizmu, vedeckého pokroku a klimatickej krízy sa prirodzene tešia pozornosti stále narastajúceho množstva filozofov a teoretikov. Svetlo sveta uzreli manifesty akceleracionizmu alebo xenofeminizmu, pre ktoré je otázka vzťahu technológií a ľudskej emancipácie zásadnou. Ani umenie nezaostáva, naopak. Vďaka tomu Vám môžme predstaviť profily umelcov ako je Jozef Mrva ml.Martina Růžičková alebo Zbyněk Baladrán, ktorí sa vo svojej tvorbe týmito koncepciami inšpirujú. Filip Ruisl pracuje s optimistickou predstavou možnosti spolupráce človeka a umelej inteligencie. Taktiež sme pre Vás preložili text kurátora a teoretika Kristiána Lukića, v ktorom sa venuje vojnám medzi vedou a umením. Výsostne aktuálnu tému biotechnologických manipulácií spracovala teoretička umenia Martina Ivičič. O vzťahu umenia, technológií a antropocénu písal Damas Gruska a líniu úniku zo sebazničujúcej trajektórie našej civilizácie sa pokúša vo svojej eseji nájsť Martin Vrba.

Find more stories

Home