Nové výstavní prostory

21. 12. 2007

GALERIE 35M2

Název galerie 35m2 přímo souvisí s prostorovou dispozicí. Jedná se o dvě malé téměř identické místnosti vzniklé přestavbou dílny v přízemí žižkovského domu. Do galerie se vchází přes dvùr a kavárnu Café Pavlač – hlavního donátora galerie. Cílem kurátorù Petry Steinerové a Michala Pìchoučka je spolupracovat převážnì s nejmladšími autory, čerstvými absolventy nebo studenty vysokých uměleckých škol. Programově je kladen dùraz na současnou malbu a fotografii, s možnými přesahy smìrem k instalaci nebo konceptuálnímu umění. Provoz galerie je plně hrazen ze soukromých zdrojù.

www.35m.cz


Galerie 35m2, Vladimír Skrepl: Kočka porodila štěňata, 2006, foto: Petra Steinerová. Adresa Galerie 35m2: Víta Nejedlého 9, Praha 3.

 

Petra Steinerová


 

MEET FACTORY

Režisérka Alice Nellis, hudebník David Koller a sochař David Černý jsou současným stativem mezinárodního multifunkčního kulturního centra Meet Factory. Jeho historie se začala psát již v roce 2001, pro Meet Factory byly ale osudné záplavy, které utopily holešovické plány v Osadní ulici. Pro druhý pokus iniciátoři zvolili jiné souřadnice, tentokrát na Smíchově-Zlíchově. Trojpodlažní drážní budova, která si stojí za svými hrubými rysy industriálu, nabízí galerii (300 m2), hudební a filmově-divadelní sály i ateliery. V budoucnu by měly přibýt nahrávací studia, knihovna, kavárna a hudební klub.
Dlouho očekávané otevření centra probíhalo celý týden na počátku října minulého roku. Koncerty, filmové představení a výstava Ztracená nevinnost tehdy přilákaly na dva tisíce diváků. Po úspěšném rozjezdu však vyvstalo jedno ale. MF je závislá na přidělených dotacích, které jí byly v rámci grantové politiky hl. m. Prahy pro rok 2008 znatelně seškrtány. Letošní aktivity Meet Factory tak oproti původním záměrům přejdou na úsporný režim, aby nedošlo k úplnému kolapsu komplexu velikého 5 000 m2. To je ostatně také důvod, proč o sobě v poslední době nedávala MF příliš vědět.
Přes tyto nepříznivé okolnosti se na Smíchově s nasazením budují další ateliery a studia vně i v rámci rezidenčního programu. Díky němu Meet Factory poskytuje umělcům ateliéry po dobu dvou až dvanácti měsíců. Dvanáct umělců zde působilo v minulém roce, letos jich bude osm. Jedním z hlavních cílů při naplňování kapacity ateliérů je pro iniciátory rezidencí maximální mezinárodnost, která by nejen během dnů otevřených dveří „parádně provětrala zatuchlé prostředí Prahy“, jak okomentoval David Černý.
Současný výstavní, ale i hudební, filmový a divadelní programu byl nyní díky okolnostem s financemi paralyzován. Již 9. dubna 2008 zahájil svou výstavu Igor Korpaczewski, na kterou naváže Erik Olofsen (NL), Enrique Ježik (Argentina) a další. Za utvářením výstavního i rezidenčního programu stojí komitét (Zuzana Blochová, David Černý a Tomáš Pospiszyl). Nabídka ostatních uměleckých odvětví bude s předstihem avizována na domovských stránkách.

www.meetfactory.cz
Meet Factory, Igor Korpaczewski (KW): Q: WAKE UP!, 2007, foto: Tomáš Souček. Adresa Meet Factory: Ke Sklárně 15, Praha 5.

 

Barbora Klímová


 

GALERÍA PARÁSITO
Nejmladší generace umělců pociťuje nedostatečnost zdejšího uměleckého provozu, který je způsoben z velké míry izolací od zbytku světa. I komunikace současného umění s divákem probíhá pouze prostřednictvím nekomerčních alternativních galerií.
Projekt Galería Parásito vznikl na základě stejnojmenné diplomové práce Silviny Arismendy, dnes již absolventky Akademie výtvarných umění v Praze. Její původ souvisí se zaměřením občanského sdružení, které tento projekt realizuje – snaha o zprostředkování dialogu mezi uměním Latinské Ameriky a střední Evropy. Nejde však jen o přátelský import či export. Už z podstaty věci – jakou je trvalý nedostatek financí pro umělecký provoz – vznikla myšlenka vytvoření platformy, která umožní pořádat akce ekonomicky nezávislé. Projekt Parásito (parazit) nese ve svém názvu i formu svého působení, zakládajícími členy byli Silvina Arismendi, Blanka Procházková a Tomáš Džadoň.
Autorem prvního projektu sdružení byl mexický umělec Balama Bartolomé. Výstava Correro Domestico (Domácí pošta) se uskutečnila už v Mexico City a Montevideu, na podzim roku 2007 v NoD v Praze. Šlo o realizaci různých uměleckých děl podle návodu. Podle popisu šestnácti mexických umělců vytvořili čeští kolegové „jejich“ díla. Z české strany se na akci podíleli Tomáš Džadoň, Václav Girsa, Jana Kochánková, Eva Koťátková, Jiří Kovanda, Magda Kwiatkovska a Lída Smejkalová.
Letos v říjnu představí Parásito v Praze v Meet Factory chilské umělce na výstavě Transportable/Irrompible (přenosné a nerozbitné), která spočívá v osobní přepravě děl ve vlastních zavazadlech či v jejich vzniku z dostupných materiálů přímo na místě. Do projektů jsou zváni nejen latinskoameričtí umělci, ale i kurátoři.

www.galeriaparasito.com

 

Lenka Lindaurová


PAVILON

Dne 20. 9. 2007 byl otevřen výstavní prostor Pavilon v renovované Vinohradské tržnici. Vlastní provoz Pavilonu zaštítila Akademie výtvarných umění v Praze, ten byl nejprve koncipován jako dočasný projekt na jeden rok.Výstavní program byl pravidelně sestavován trojicí studentů již zmíněné AVU (Aleš Čermák, Pavel Sterec a Jan Pfeiffer). Již v průběhu dočasného výstavního provozu ve Vinohradské tržnici, se rozhodli dva ze studentů – Pavel Sterec a Jan Pfeiffer – s výstavami dále pokračovat v jiných, náhradních prostorách.
Nový prostor se podařilo organizátorům nalézt v centru Prahy, ve dvoře historického domu na Malé Straně, v prostorách bývalé konírny v Mostecké ulici (Mostecká 3/55). V současné době probíhá rekonstrukce, nový výstavní prostor se připravuje k otevření.
Nevelké prostory budoucí galerie jsou vhodné především k samostatným výstavám. Výstavní plán bude koncipován různými kurátory přizvanými nejen z řad teoretiků, kurátory se v Mostecké mohou stát také umělci. Díky vzájemné spolupráci s Open Studios v Dolních Počernicích bude možné zvát k tvůrčím rezidenčním pobytům i umělce ze zahraničí. Organizátoři počítají se vznikem site specificprojektů, vytvořených přímo pro tuto galerii. Prvním rezidentem v roce 2008 bude Yota Ioannidou.

 

Pavilon, pohled do pilotní výstavy, 2007, foto: Pavel Sterec. Adresa Pavilonu: Vinohradská 50, Praha 2.

 

Katarína Uhlířová


 

GALERIE PETROHRAD
Galerie Petrohrad vznikla v Plzni na základě iniciativy pěti studentů ateliéru Multimédií na Ústavu umění a designu při Západočeské univerzitě. Její mentální zázemí tvoří od června 2007 studenti Matěj Al-Ali, Tomáš Moravec, Lucie Pištorová, Petr Polák a Lukáš Pumpr. Petrohrad je katastrální část města Plzně, čítající pouze několik bloků domů, rozkládá se jižně od plzeňského hlavního nádraží směrem na Slovany. Mezi obyvateli Plzně bývá obecně čtvrť Petrohrad považována za jakousi špatnou adresu. Právě v této lokalitě si všichni studenti, kteří stáli u zrodu galerie, jakožto mimoplzenští, nezávisle na sobě našli podnájmy a přijali tuto čtvrť za svůj azyl. V průběhu vlastního studia a tvorby v multimediálním ateliéru si začali uvědomovat potřebu nového zázemí, a tak se rozhodli hledat pro budoucí galerii vhodné místo. Tímto místem se stal prostor v petrohradské Rejskově ulici. Provoz galerie Petrohrad a výběr prezentovaných prací probíhá dohodou. Potřebné informace lze získat na webových stránkách. Cílem galerie je prezentovat nově vznikající výtvarnou scénu, a to jak z řad studentů tak i mimo ně, okruh galerie Petrohrad do Plzně zve také mladé umělce odjinud.
Oficiální plynulý galerijní provoz začal v Galerii Petrohrad v říjnu roku 2007. Adresa galerie: Rejskova 5, Plzeň.

www.galeriepetrohrad.cz

 

Katarína Uhlířová


TRAFAČKA

V roce 2006 nabídla Pražská správa nemovitostí umělci Honzovi Kalábovi za symbolický nájem nevyužitý industriální prostor na vysočanské periferii. Spolu s ním v bývalé trafo stanici zahnízdila čtveřice umělců: Jakub Nepraš, Roman Týc, Michal Camala a Martin Kaňa. Dne 1.12. 2006 proběhla “kolaudace” ve velkém stylu. V rozlehlé hale se pětice rezidentů představila výstavou 5 plus KK (pět umělců, pět místností… kuchyňku jsem viděla na vlastní oči), která přitáhla na okraj Prahy na 600 lidí. Hala současně začala sloužit jako otevřený velkokapacitní ateliér pro spřátelené umělce nebo jako místo pro vytváření prostorově náročných projektů. Živelně začala Trafačka fungovat také jako “azylové centrum” pro umělce, kteří nemají prostředky na financování vlastních ateliérů. Postupně tak “vytlačila” výstavy do přilehlé budovy, jež se za pomoci soukromého sponzora podařilo částečně zrekonstruovat. Galerie Trafo vznikla samovolně jako nezávislý prostor prezentující nastupující generaci mladých umělců a velmi rychle se etablovala na české umělecké scéně. Její výstavní program je plný do konce roku 2008. Vzdálenější budoucnost Trafačky je nejistá, majitel pozemku do budoucna počítá s její likvidací. Vysočanskou pětku však výpovědní lhůta zatím netrápí. Z iniciativy Honzy Kalába organizátoři připravují týdenní festival street artu a grafitti, který zde proběhne v srpnu za účasti čtyřiceti umělců z celého světa.

ww.trafacka.net

Trafačka, Kurta Konráda 1, Praha 9. Exterier galerie Trafačka, 2007, foto: Archiv galerie.

 

Jolanta Trojak


 

BUNKER
Bunker vznikol v apríli 2008 so zámerom vytvoriť alternatívny priestor pre mladé umenie v nitrianskom regióne v celoslovenskom i medzinárodnom kontexte. Bývalý CO kryt Nitrianskej galérie poskytuje priestor na experimenty s rôznymi prejavmi súčasného vizuálneho umenia a na jeho prepojenie s ďalšími umeleckými formami, ako divadlo alebo hudba. Ťažiskovým programom tohto multifunkčného priestoru je Galéria mladých kurátorov. Nitrianska galéria týmto programom podporuje mladých začínajúcich kurátorov, poskytuje na ich výstavné koncepcie priestor, technické zabezpečenie a konzultácie. V nitrianskom regióne tak vznikla doteraz chýbajúca platforma pre vzájomnú kooperáciu a prezentáciu mladých umelcov a ich projektov. Cieľom je nielen komunikácia medzi umelcami, ale aj medzi umelcami a divákmi. Ďalším cieľom je vytvorenie medzinárodného kultúrneho dialógu medzi mladými umelcami z celej Európy, najmä zo stredoeurópskeho regiónu. Bunker je priebežne otvorený všetkým nápadom a aktivitám zo strany mladých umelcov, ktoré je možné realizovať operatívne počas celého roka.

www.nitrianskagaleria.sk
-Omar Mirza

 

Bunker, Župné námestie 3, Nitra, foto: Róbert Balko.

 


EJECT

Videoumenie a umenie nových médií sa v poslednom desaťročí stalo jednou z dominujúcich oblastí súčasného vizuálneho umenia. Napriek tomu na Slovensku stále chýbajú inštitúcie systematicky sa zaoberajúce jeho mapovaním a podporou. Jedným z pokusov zaplniť chýbajúce miesto v dokumentácii je projekt eject, za ktorým stoja nedávni absolventi VŠVU v Bratislave Marko Horban, Peter Drmlík a Martin Špirec.
Eject je v dnešnej podobe interaktívnou stránkou – archívom študentských filmov,priestorom pre informácie, diskusie, ako i odborné texty. Cieľovou skupinou sú mladí slovenskí výtvarníci, využívajúci stránku zatiaľ ako priestor prezentácie. Je dôležité spomenúť sympatické ambície – vytvoriť z Ejectu videoartové vydavateľstvo, ktoré by okrem vydávania zabezpečovalo autorizovanú distribúciu a garanciu honorovania z prenájmu, vytvorilo adekvátnu podporu v podobe editačného pracoviska, zázemia pre postprodukciu a konzervovanie nosičov. I keď je na eject-e silne cítiť rukopis zakladateľov a ich suity, veľmi aktívnym prvkom študenti sú košickej fakulty umení, potvrdzujúc tak opodstatnenosť projektu v záplave iných „zdarma“ serverov. Otvorenosť projektu počas takmer dvojročnej dobrovoľnej práce v zbieraní materiálu prináša plody a archív sa stáva zásadným zdrojom ukážok najmladšieho slovenského videoumenia.

www.eject.sk
webstránka Ejectu

 

Ivana Madariová


 

KRESSLING GALLERY
Vznik štandardnej komerčnej galérie Bratislava očakáva už niekoľko rokov. Po tom, ako sa Galéria Bastart /dnes Feriancová Contemporary/ neprofilovalavýlučne na komerčné aktivity, prišiel permanentný aktivista Viktor Frešo a ambiciózny umelec Martin Sedlák s ideou komerčnej Kressling Gallery. Galérii vedených umelcami poznáme vo svetovom kontexte bezpočet, v Bratislave sa tak po Terenovi, Ondreičkovi, Feriancovej, Tkáčovej, Kenderovej a Vančovi pomer voči kurátorsky vedeným galériám opäť zvýšil. Koncepcia galérie je založená na prezentácii exkluzívnych diel, doteraz prezentovaných a predávaných v rámci výstav Welcome to… a Contemporary Czech Art, Small Scale a Sex. Webstránka uvádza zoznam umelcov: či sa však jedná iba o autorský okruh, alebo o možnú budúcu systematickú spoluprácu, preveria nasledujúce mesiace. Medzi uvádzanými menami je možné nájsť renomovaných autorov ako Július Koller, Daniel Fischer, Ivan Csudai, ale aj Mareka Kvetana, Kristofera Pateau, Mareka Medunu a v neposlednom rade aj Martina Sedláka a Viktora Freša. Pôvodne deklarovaný nezáujem galeristov o exkluzívnu spoluprácu s umelcami sa postupne zmenil – galéria dnes zastupuje Borisa Sirku, Evžena Šimeru a Ondřeja Brodyho, za sebou má aj prvú prezentáciu na Viennafair. Slovenský trh s umením už niekoľko rokov dynamizujú aukčné spoločnosti a na štandardnú komerčnú galériu si ešte pravdepodobne budeme musieť chvíľu počkať. Aj galerista Palo Vajs sa so svojimi aktivitami -kúpením podielu v spoločnosti WoxArt – rozhodol presunúť do aukčného prostredia. Vznik ohlásili aj ďalšie aukčné spoločnosti.

www.gallerykressling.sk
Kressling Gallery, Grösslingova ulica, Bratislava, foto: archív galérie.

 

Juraj Čarný


 

OST-960

Umelec Erik Binder začal od februára 2007 rozvíjať poloverejné aktivity vo svojom ateliéri – alternatívnom výstavnom priestore OST-960 (názov je odvodený od pôvodnej funkcie priestoru, ktorý slúžil ako odovzdávacia stanica tepla číslo 960).
Binder svoj priestor na bratislavskom sídlisku Karlova Ves profiluje ako protiklad ambicióznych inštitúcií s dlhodobo plánovaným programom a rozpočtom. Preferuje aktivity na spôsob „do it yourself“ s punkovým a sreetartovým charakterom.
Zámerom zakladateľa je udržať čo najvoľnejší, až antiinštitucionálny charakter priestoru, program sa odvíja od autorových osobných preferencií, informácie o ňom sa šíria ústnym podaním a skôr náhodne. Binder udržuje svoje pôsobisko v symbióze so sídliskovým prostredím, nízka budova zmenila svoj vonkajší vzhľad len minimálne. Kladie dôraz na spoluprácu s miestnym obyvateľstvom plniac tak i pridanú sociálnu funkciu. Snáď jedinou aktivitou, pripomínajúcou fungovanie bežných galérií, je pravidelná výmena výkladu galérie.
Z dosiaľ realizovaných akcií možno spomenúť medzinárodný graffiti workshop,ktorého výsledky boli predstavené v spomínanom výklade, akcia Unplugged & na baterky, ktorá sa uskutočnila v rámci festivalu Multiplace 2007. V OST-960 prebehla i výstava Erika Bindera a rakúskych umelcov Georga Molterera a Katarine Weissenberger, ako aj premena priestoru na netradičnú skate jazdiareň s originálnou Kunst-fu fingerboardovou dráhou.

Ateliér OST-960, na rohu Silvánskej a Brodskej ulice, Karlova Ves, Bratislava,

 

Lýdia Pribišová


 

PHOTOPORT GALLERY

“Keby na svete existovala len jediná fotografia a mohla by to byť ktorákoľvek z obrovského množstva fotografií, ktoré sa denne vyprodukujú v minilaboch po celom svete, bola by jedným z najmagickejších predmetov na svete.”
Aj toto sa dočítate v jednom z vydaní vizuálne príťažlivého štvrťročníka o fotografii a nových médiách – PORT.NO.21, ktorý vydáva občianske združenie Photoport štvrtročne na 12 stranách berlínskeho formátu /B3/, v slovensko-anglickej mutácii. Časopis informuje o kvalitných domácich a zahraničných výstavách, prezentuje súčasných i prevratných tvorcov z fotografický chdejín, pričom sa nebráni ani presahom do iných vizuálnych médií. Nie je však jedinou aktivitou občianskeho združenia Photoport, ktoré v roku 2006 založili študenti Ateliéru fotografie na VŠVU v Bratislave. Ich ďalšou významnou iniciatívou minulého roka bolo otvorenie Photoportgallery – galérie, ktorá chce vytvoriť priestor na prezentáciu súčasnej tvorby mladých začínajúcich fotografov a konfrontovať ich s tvorbou autorov v stredoeurópskom regióne. Zámerom projektu je tiež „naštartovanie“ trhu s umeleckou fotografiou, ktorý momentálne na Slovensku de facto neexistuje.Tieto ciele sa pokúsi v budúcnosti dosiahnuť jednak vytvorením siete stredoeurópskych nezávislých galérií, ktoré budú spolupracovať na výstavných projektoch a navzájom si vymieňať výstavy, ale aj publikačnou, či prednáškovou činnosťou a organizovaním workshopov pre odbornú i laickú verejnosť.
Galériu nájdete na Grösslingovej ulici č. 21 v Bratislave otvorenú v stredu, vo štvrtok a v piatok od 13.00 do 19.00 hod.

www.photoport.sk
Photoport Gallery, Grösslingova ulica, Bratislava, foto: Filip Vančo.

 

Karmen Koutná


SUBTEREN

V Michalovciach vznikla v minulom roku nová galéria Subteren. Za jej nedávnym otvorením stojí umelec Peter Králik – okrem iného zástupca sekcie „Agro“ v Strane železných. Jedná sa o priestor so zaujímavou minulosťou – pivnice bývalého okresného súdu. Snahou ľudí okolo tejto galérie je ponúknuť program zameraný na súčasné výtvarné umenie v meste ďalej na východ od Košíc. Táto, na Zemplíne sympatická a ojedinelá, snaha tak ponúka konečne alternatívu k strednému prúdu, ktorý tu ordinujú príslušné štátne inštitúcie. Kvalitný program však často nestačí, a preto zaprajme Subterenu hlavne veľa podpory a pochopenia od kompetentných orgánov.

Galéria Subteren, Nám. osloboditeľov 77, Michalovce, foto: Peter Králik.

 

Peter Tajkov

Find more stories

Home