Podivný gigant – Podivný Kelt

21. 12. 2007

Vernon Projekt

Návštevníci výstavy Milana Knížáka Podivný Kelt mali možnosť zhliadnuť variácie jeho známych diel v prevedení skupiny Milan Knížák. V umeleckej a najmä funkcionárskej kariére tohto giganta je možné nájsť mnoho prekvapivých zvratov: stal sa profesorom bez dokončenia vysokej školy; riaditeľom Národnej galérie (napriek odmietnutiu komisiou konkurzu); stal sa členom pražskej grantovej komisie, hoci nefiguroval medzi nominovanými… Paradoxne, to už v našom prostredí nikoho neprekvapuje. Neprekvapilo by nás už ani keby sa Milan Knížák sám nazval skupinou a v rámci deklarovanej plurality začal vystupovať ako kolektívna identita. Podivný Kelt však bola výstava prekvapujúca – pod umeleckým pseudonymom vystavovala skupina Guma Guar. Obsah tvorili mierne upravené kópie Knížákových diel. Najnapínavejším dielom výstavy bol ale gradovaný životopis – chronologicky zoradené hlavné „zásluhy“ pána riaditeľa zaznamenané v prvej osobe, vrátane jeho heroického boja s ideologickými protivníkmi.
Kurátorský text Marka Tomina, ktorý sa sústreďuje na problém smrti autora a komercionalizáciu umeleckých mien, je len zámerným znejasnením pointy výstavy. Fenomén smrti autora by tu obstál len ako nepatrične morbídne želanie. Okrem motívov originálu kontra falza a reminiscencií moderny alebo undergroundu, ktoré však boli až v druhom pláne, Podivný Kelt tematizoval predovšetkým moc. Radikálna apropriácia nielen diela, ale aj autorskej identity bola tiež len pridanou hodnotou.
Okrem moci (podporovanej inštitucionálnym a straníckym zaštítením) má Knížák v rukách aj moc finančnú– ním vytvorenánová Cena NG (opozícia Ceny Jindřicha Chalupeckého) je dotovaná vysokou finančnou odmenou. Diela z výstavy Podivný Kelt sú tiež predajné za horibilné sumy. Je to prvá predajná výstava Guma Guar a hneď s charitatívnym poslaním – výťažok plánujú venovať založeniu Ceny Milana Knížáka. Možno potom nebudú umelci nútení prijímať ceny od skutočného Knížáka a tak jeho praktiky legitimizovať, ako sa to nedávno stalo v prípade Ztohoven.
Nie je však namieste Milana Knížáka iba kritizovať. Svojimi aktivitami totiž vytvára „disidentské“ prostredie, ktoré tvorivosti vždy prialo a dodávalo jej zvláštnu naliehavosť. Táto situácia vyvolala už niekoľko kritických umeleckých reakcií, Podivný Kelt je zatiaľ najadresnejší. V nedávnej minulosti sa častokrát stalo, že keď sa stretli slovné spojenia „Milan Knížák“ a „problematická výstava“, vyústilo to zvyčajne do nejakého „dobrovoľného odchodu“. Tentokrát by to bolo výnimočne vítané pokračovanie tradície…
Na adresu výstavy sa ozvali komentáre, že je ľahké striafavať sa do tak kontroverznej osoby a parazitovať na tom. Je to pravda – martýr si zaslúži skôr svätyňu. Ale tú Knížákovi Guma Guar v priestore Projektu Vernon vytvorili.

Lenka Kukurová

 

Guma Guar: Milan Knížák: Podivný Kelt, 2008, Projekt Vernon z exterieru, foto: archiv galerie Vernon.

Find more stories

Home