Paul Sietsema

11. 6. 2008

V priebehu poslednej dekády vytvoril losangeleský umelec Paul Sietsema tri 16 mm filmy: Untitled (Beautiful Place) / Bez názvu (Prekrásne miesto), 1998; Empire/Impérium, 2002 a nedávny Figure 3/Figúra č. 3, 2008. Jeho tvorba predstavuje skromné, no napriek tomu výnimočne bohaté dielo, zaoberajúce sa predovšetkým problematikou vnímania: jeho historickým a subjektívnym konštruktom a rétorikou fotografického a filmového zobrazovania.
V rámci Sietsemovej prvej európskej sólovej výstavy v de Appel budú prezentované všetky tri spomínané filmy. Pri vstupe do výstavného priestoru vzniká dojem, akoby sme vošli do inej reality, kde čas plynie pomalším tempom, alebo sa úplne zastavuje. Hlavným prvkom je tu priestor: spodobenie odlišných interiérových priestorov, prvkov v priestore, našeho vlastného vnímania priestoru.
V nemom filme Untitled (Beautiful Place) kamera pomaly krúži okolo množstva rastlín a kvetov, pozorne sleduje ich povrchy, textúry a skulpturálny charakter. Nastupuje pomalý záber na purpurovo sfarbenú múčenku, obyčajnú – no pri bližšom pohľade nádherne zdobenú – domácu rastlinu, nasledovaný štylizovanou kompozíciou orchideí na pozadí nažltlého interiéru. Žiadna z týchto rastlín a kvetov nie je „skutočná“. Každá z nich je starostlivo vytvorená umelcom z papiera, farieb, dreva, plastov, hliny a lepidla podľa obrázkov nájdených v časopisoch a reklamách, ktoré umelec zozbieral. Sietsemove filmy sú výsledkom dlhodobého a intenzívneho výskumu komplexných a divergentných oborov ako biológia, antropológia, história, dejiny umenia, sociológia a dejiny filmu a fotografie, napriek tomu, že tento proces v jednotlivých prácach nie je prízvukovaný. V zásade sú všetky filmy, zdieľajúce rovnakú charakteristickú estetiku avantgárd 20. rokov 20. storočia, ani nie tak o prezentovanej flóre, vnútornom priestore, či remaku archeologického objektu, ako o podstate samotného fotografického a filmového média a našom podmienenom vizuálnom vnímaní tohto média.

 

Paul Sietsema, Figure 3, 2008, 16 mm film,courtesyRegenProjects,LosAngeles.

 

Christel Vesters

Find more stories

Home