Lucia Dovičáková

11. 7. 2008

Samostatná výstava Lucie Dovičákovej je prvým projektom, zrealizovaným v rámci obnoveného výstavného programu Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave. Galéria (založená r.1957) plnila počas niekoľkých desaťročí funkciu centra pre podporu mladých progresívnych výtvarníkov a uvádzanie nových talentov na scénu, čo sa jej darilo najmä v 60. a 70. rokoch. Znovuotvorená galéria nadväzuje na pôvodné ciele a idey, pričom sa má stať predovšetkým novým, minulosťou nezaťaženým priestorom pre prezentáciu aktuálneho umenia. Zároveň má ambíciu vytvoriť platformu pre diskusie a polemiky o jeho problémoch, prostredníctvom samostatných výstav výrazných umeleckých individualít z radov nastupujúcej generácie, s vekovým obmedzením do 35 rokov.
Moje malé je pomerne rozsiahla výstava rekapitulujúca doterajšiu maliarsku tvorbu Lucie Dovičákovej, nedávnej absolventky Fakulty umení v Košiciach. Jej obrazy charakterizuje bezprostredná výpoveď a miestami až šokujúco úprimné záznamy vlastných zážitkov, frustrácií alebo sprostredkovaných informácií, ktoré sa jej z rôznych dôvodov dotýkajú. Obsahovej náplni zodpovedajú aj formálne kvality jej diel, ktoré sa vymykajú prevládajúcim trendom súčasnej maľby. Bez zbytočných maliarskych arabesiek „nahadzuje“ na surové plátno výjavy zažitých udalostí alebo svojich predstáv – niekedy naturalisticky jednoznačné, inokedy podfarbené osobitým symbolizmom. Obrazy často dopĺňa textovou popiskou, odhaľujúc tak divákovi svoj konkrétny zámer. Jedna z najvýraznejších polôh jej námetov je kvázi-feministický pohľad na zaužívanú rolu ženy v spoločnosti, v partnerskom vzťahu, či v rodine. V jej prípade však ide viac o analýzu vlastnej dilemy a osobného postoja ako o zovšeobecňujúce vyjadrenia. Či už skúma mužsko-ženské vzťahy, priateľské a súrodenecké putá, problémy sexuality, alebo vlastné detské skúsenosti s narúšaním intimity, vždy to robí s dávkou neafektovaného humoru a irónie. Často pristupuje k priamej sebareflexii,kedyportrétuje samu seba ako malé dievčatko, alebo v situáciách, vychádzajúcich z jej súčasného každodenného života.
Lucia patrí k najvýraznejším mladým umelcom, ktorí absolvovali štúdium na košickej Fakulte umení, pričom v roku 2006 sa stala finalistkou Ceny Oskára Čepana. V zmysle vytýčeného programu galérie má byť jej samostatná výstava okrem predstavenia nádejného talentu aj príspevkom k diskusii o podobe súčasného slovenského umenia. Kurátor Richard Gregor sa pri tejto príležitosti dotkol problému mladej slovenskej maľby, pričom Dovičákovej tvorbu stavia do pozície alternatívy voči jej typickým „módnym“ prejavom. Autorkin osobitý prístup k maľbe sa dá chápať ako signál, že aj napriek už vyznievajúcemu maliarskemu „boomu“, je ešte stále priestor pre ďalšie posuny a objavy aj v rámci tohoto média.

 

Lucia Dovičáková, Kúpeľ, 2007, akryl na plátne, foto: Katarína Slaninová.

 

Diana Majdáková

Find more stories

Home