Realtime generation

11. 7. 2008

V MuseumsQuartier / quartier21 (MQ) ve Vídni proběhl ve dnech 4. až 20. července 2008 mezinárodní festival počítačových animací Realtime Generation, zorganizovaný rakouskou skupinou [d]vision. Celý projekt měl poukázat na pestrou činnost samotné Demoscény1, tedy na její historii od prvních crack inter2 z 80. let minulého století až po současné realtime multimediální animace.
Mimo retrospektivní výstavu samotných animací doprovázela festival panelová diskuze, promítání ve dvoraně MQ, dvoudenní speciální instalace Realtime Tunnel, sympozium a samotná Demopárty (soutěžní setkání tvůrců). Ve skutečnosti se jedná o jeden z prvních pokusů prezentovat umění demotvůrců mimo vlastní komunitu a to hned výstavním konceptem v prostoru přímo zaměřeném na prezentaci digitální kultury v rámci MQ. Expozice kompletně zabírá zhruba třicetiletou historii, která začíná u crackerů a jejich prvních pokusů demonstrovat své značky a své postoje. Přes významné dobové platformy3, lišící se od sebe hardwarovou konfigurací, se dostáváme k moderním PC a tedy novinkám z největších demosetkání jako je např. Breakpoint v Německu. Roztomilé od kurátorů instalace bylo začlenění skutečných strojů, na nichž si návštěvník mohl zahrát jeden level Dynablaster4. Celkem zbytečně byl prostor zahlcen obskurními předměty, jako jsou demokarty, demopoháry, demolístky, což jsou spíše jen fetiše doprovázející samotné setkání tvůrců.
Demoaplikace mají vůči klasickým videoanimátorským postupům vzniku již jasně daný koncept. Extrémní datová velikost, omezené audio prostředky a kvalita samotného kódu dávají dílkům komplexně nádech silné exotičnosti. Celkově jsou digitální média tak dynamický obor, že novomediální projekty vzniklé před několika lety v nás vzbuzují už jen dojem archaičnosti. Toto efemérní médium posouvá bezprostředně mezilidskou komunikaci vpřed. Shodné parametry lze aplikovat i na umění dem, které zároveň zprostředkovává autodidaktickou cestu lidí nenapojených na současné výtvarné umění. Je jasné, že část tvůrců demoscény nestojí o maximální využití matematických algoritmů, tedy o demonstrování své technické znalosti a (ne)zapojení se do aktuální výtvarné scény, ale o konfrontaci svých spontánních osobních postojů.

 

1. Demoscéna je odvozená od slova demonstrovat, tedy ukazovat se schopnosti před dalšími tvůrci a skupinami, které jsou většinou složené z programátorů, grafiků a hudebních skladatelů.
2. Crack intro, neboli cratro je značka (logo) prvních počítačových pirátu 80.let 20. století, kteří svá loga vkládali před samotnou počítačovou hru, kde byla prolomena ochrana proti kopírování.
3. ZX Spectrum, Atari, Amiga a Commodore 64.
4. Dynablaster je multiplayerová hra od firmy Hudson soft, vydaná v roce 1992.

 

Festival Realtime Generation, pohled do expozice, foto: Peter Urban.

 

František Zachoval

Find more stories

Home