JANA KAPELOVÁ

11. 3. 2009

Poslednou výstavou z cyklu Telo a telesnosť v priestore pre súčasné umenie Room 19_21 v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici je výstava Jany Kapelovej Na vlastnú zodpovednosť. Kurátorsky ju pripravila Zuzana L. Majlingová.

Mladá autorka Jana Kapelová (1982) po úspešnom absolutóriu na Akadémii umení v Banskej Bystrici pracuje v oblasti videoartu. Výstava prezentuje trojicu videoperformancií v hlavnej úlohe so samotnou autorkou. Post-bodyartové videá sú záznamami situácií, odohrávajúcich sa na hranici bezpečného vo verejnom priestore. Autorka na vlastnú zodpovednosť vstupuje počas skúšky sirén do hustej premávky veľkomesta (Test sirén, 2006), pohybuje sa po lešení trinásť-poschodového domu, kde vystupuje až na vrchol so snahou dostať sa do výťahovej šachty (Návšteva, 2008) a na spôsob videohier z konca osemdesiatych rokov prechádza cez rušnú dvojprúdovku (Midi, 2009). Vo všetkých troch dielach autorka uplatňuje statický záznam obrazu, ktorý umocňuje pocit istej vznešenosti situácie, vyžadujúcej výnimočnú sústredenosť.

Pri koncipovaní výstavy sa Jana Kapelová inšpirovala výrokmi francúzskeho sociológa Gillesa Lipovetskeho, ktorý sa dlhodobo zaoberá analýzou hyperkonzumnej spoločnosti. Lipovetsky popisuje všetky dosiahnuteľné adrenalínové atrakcie v hraničných situáciách ako kontrolované a v podstate bezpečné. Autorka v performanciách pracuje so svojím telom, ktoré vystavuje nepríjemným momentom. Sama na vlastnom tele sa vedome ocitá v nebezpečných situáciách, ktoré častokrát nevedome zažívame aj počas všedných dní. V tejto súvislosti ma napadá aj definícia fenoménu subjektívneho tela, o ktorú sa pokúsila fenomenológia. „K tomu patrí zvláštna priestorovosť, ktorú má telo na rozdiel od ostatných objektov. Ako jej funkciu môžeme označiť ustavičné zakoreňovanie tela do vecí, medzi ne. Zakoreňovanie do vecí nás prenáša z priestoru nášho tela do priestoru ako takého, do priestoru objektívneho. Naše telo je moment situácie, v ktorej sa nachádzame, nie je to vec.“ (Patočka, J., Tělo, společenství, jazyk, svět. 1992). V intenciách týchto tvrdení by telo vo výnimočnej situácii bolo tiež výnimočné, ako sa to deje vo videách Jany Kapelovej. Jedinečnosť chvíľ je narušená éterickou prchavosťou každej situácie.

 

Jana Kapelová: Návšteva, 2008, videoperformance 2 min, foto: archív autorky.

Test sirén, 2006, videoperformance, 3 min, foto: archív autorky.

 

Zuzana Ševčíková

Find more stories

Home