KE-BA-BB,

11. 3. 2009

Dnes konzumujeme množstvá vizuálnych „žraníc“, a tie svojou finálnou kvalitou či chuťou dokážu uspokojiť širokú škálu konzumentov umenia. Jednou takou je nepopierateľne i KE-BA-BB, ktorý nesadne ťažko, lebo je pripravený zo sviežich ingrediencií – študentských diel.

KE-BA-BB si našiel svoje stabilné miesto vo výstavnom pláne Považskej galérie umenia v Žiline, i svojho stabilného diváka. Od svojich začiatkov prešiel viacerými zmenami, koncepciami a smerovaniami, i keď primárne vždy išlo a ide o poprieskumovú prehliadku študentských prác na galerijnej pôde.

Pilotný projekt sa realizoval prvýkrát v PGU v roku 1994 pod názvom Prieskum z prieskumu (hlavným iniciátorom dvoch výstav bol Radislav Matuštík). Po snahách vystavovať mladé umenie nastala 6-ročná pauza, ktorú prerušil Anton Čierny výberom študentských prác z prieskumu VŠVU z roku 1999. O rok neskôr Roman Popelár zostavil kolekciu prác pod názvom Expresie.

Zabehnutý stereotyp príjemne narušila v roku 2003 Mira Putišová, tá projekt poňala aj ako vzájomnú konfrontáciu prác študentov Fakulty umení v Košiciach zo študentmi VŠVU.

Ďalšiu zmenu projekt zažil v roku 2007, kedy sa do spolupráce prizvala, časťou kurátorov dodnes prehliadaná Akadémia umení v Banskej Bystrici, a Prieskumy sa premenovali na KE-BA-BB. Nepopierateľným hnacím dynamom bola aj účasť troch garantov/kurátorov (Mira Putišová, Richard Gregor, Roman Popelár) a objektívne (ne)zainteresovaný zastrešujúci kurátorský vstup Zuzany Štefkovej. Posledný ročník sa niesol v tomto duchu, avšak bez hlavného kurátora.

Veríme, že budúcnosť KE-BA-BBU ráta aj s ďalšími zmenami, napr. každý rok osloviť iného kurátora, čím by každý projekt získal iný punc osobného prínosu, existuje tiež otvorená možnosť integrovať ateliéry zamerané na dizajn a úžitkové umenie, ktorých absencia je v súčasnosti asi najväčším nedostatkom projektu.

Posledný KE-BA-BB sa niesol v znamení priestorových inštalácii a objektov. Vybraní študenti a ich práce boli reprezentatívnou zložkou toho, čo sa deje v ateliéroch škôl. Vybrať si z tejto prehliadky potenciálne zaujímavých a pre scénu prínosných autorov nebol problém, napr. Katarína Morháčová, Michal Kačmár, Adam Čierny, Dávid Dzurňák a Ervín Macala sú študenti, ktorí môžu obohatiť naše výtvarné dianie.

Na záver možno dodať, že takýto formát výstav je na našej scéne opodstatnený, pretože aj vďaka tejto prehliadke má možnosť odborná a laická verejnosť sledovať prerod viacerých študentov umenia na individuálne zmýšľajúcich autorov. Veď poprieskumové výstavy zviditeľnili dnes už etablovaných mladých autorov, akými sú Boris Sirka, Erik Šille, Rado Čerevka, Amálka Valenčíková, Vlasta Žáková a ďalší.

 

Ervín Macala, Bez názvu, objekt, sadra, kov, škrečky, výška 115 cm, foto: Archív PGU.

 

Ľudmila Kasaj Poláčková

Find more stories

Home