KROKUS

11. 3. 2009

Novovzniknutá galéria Krokus sa v novembri minulého roka nasťahovala do priestorov dvojizbového bytu na Hodžovom námestí č. 3 v Bratislave. Jej vznik, takisto ako i aktivity, sú podporované rakúskou Kro Art Gallery.

Koncepcia galérie Krokus je založená na prezentácii domácich a zahraničných umelcov. Popri etablovaných autoroch chce spolupracovať s mladými výraznými osobnosťami súčasnej umeleckej scény, systematicky kooperovať s vybraným okruhom umelcov, zastupovať ich na domácej, ale i zahraničnej scéne, poskytovať im odborné poradenstvo. Okrem výstavnej činnosti si dáva za cieľ aj činnosť publikačnú. Galéria je vedená manažérkou a čiastočne aj kurátorkou v jednej osobe, Gabrielou Kisovou.

V neveľkých priestoroch galérie sa doteraz konali dve výstavy. Prvou bola samostatná prezentácia českého umelca Mareka Schovánka Speech (14. 11. 2008 – 30. 1. 2009). Druhá výstava Natu(r)eal (13. 2. 2009 – 3. 4. 2009), reflektujúca vzťah človeka k prírode, bola zároveň prezentáciou aktuálnej maliarskej tvorby dvoch mladých autoriek – Jarmily Džuppovej a talianskej umelkyne Mariky Vicari.

Galéria Krokus sa vydáva na neľahkú cestu, ktorej chodníčky na Slovensku bývajú zradné a životnosť inštitúcií tohto typu sa obmedzuje zvyčajne na pár rokov. Po nedávno zaniknutej galérii Bastart funguje v Bratislave okrem Krokusu prakticky len jediná komerčná galéria – galéria Kressling.

 

Pohľad do inštalácie výstavy Mareka Schovánka – Speech, galéria Krokus, Bratislava, foto: archív galérie Krokus.

 

Alexandra Niczová

Find more stories

Home