VIDEOSEKT

11. 3. 2009

Videosekt je súťažnou sekciou videoartu, ktorá sa po druhýkrát konala v rámci medzinárodného festivalu študentských filmov Early Melons. Jej cieľom je reflektovanie a prezentácia súčasného vývoja a podôb videoumenia v študentskej tvorbe, nie len na Slovensku, ale i v zahraničí.

Dramaturgička Videosektu Eja Devečková oslovila tento rok ateliéry Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Akadémie umení v Banskej Bystrici, ZKM/HFG-Karlsruhe, Westminster University London, Hochschule der bildenden Kunste Saarbrucken, z Fakulty výtvarnych umení na Vysokém učení technickém v Brne a z Akadémie výtvarných umení v Prahe. Medzinárodné zastúpenie umožnilo hlbšiu konfrontáciu súčasných tendencií v oblasti videotvorby a prinieslo bohatý koktejl rôznych experimentov v oblasti formálnej ako i obsahovej stránky videoumenia. Do užšieho výberu sa dostalo 19 prác, ktoré boli prezentované 13. marca v priestoroch Charlie Centra. Medzinárodná porota – multimediálna umelkyňa Anetta Mona Chişa, nemecký animátor Jan Tretschok a poľský umelec Piotr Blajerski – tento rok udelila cenu za najlepší videoart Lucii Scerankovej za prácu Vždy o osem pol piatej. Videosekt je dôkazom, že prezentácia videotvorby má svoje opodstatnenie a videoumenie je plnohodnotným vyjadrovacím prostriedkom s autonómnym postavením v rámci umeleckej scény a schopnosťou osloviť i širšie publikum. Možno do budúcna by organizátori mali porozmýšľať o adekvátnejšej prezentácii, keďže prezentácia v priestoroch kinosály mnohým dielam skôr uškodila ako pomohla.

 

Lucia Sceranková, Vždy o osem pol piatej, 2008, video, 10 min, foto: archív autorky.

 

Katarína Slaninová

Find more stories

Home