ALŽBETA MALCOVÁ, IVANA SLÁVIKOVÁ

11. 6. 2009

V letných mesiacoch ponúkla Galéria Cypriána Majerníka verejnosti pod názvom S(ú)kromná sociológia sviežu výstavu dvojice Alžbeta Malcová (1983) a Ivana Slávi-

ková (1981).

Autorky pracovali v odlišných vyjadrovacích médiách, ich výpovede však možno na spoločnom základe introvertnej individuality podrobiť konfrontačnému dialógu. Pokúsila sa o to kurátorka výstavy Ľudmila Kasaj Poláčková. Výstava, pôsobiaca celistvo a profesionálne, zasiahla diváka už pri prvom stretnutí s tvorbou Alžbety Malcovej v úvodnej sále galérie.

Malcová kombinuje médium grafiky so silnými presahmi do maľby. Výraznou obsahovou zložkou jednotlivých malieb je subjektívny symbolizmus, ktorý autorka spája s každodennosťou prežitých momentov. Obrazy so spoločnou tematikou a jemnými odlišnosťami v detailoch poukazujú na každodenné vnímanie bežnej reality. Napríklad umývanie riadu sledujeme v jej dielach v niekoľkých fázach. To, že nevidíme len duplikát toho istého obrazu, zistíme až pri pozornejšom pohľade (umytého riadu na každom ďalšom obraze totiž stále pribúda). Samotný proces maľby je pre Malcovú akýmsi sociologickým výskumom „terénu“, v ktorom sa pohybuje. Doterajšia tvorba autorky bola radená do pomyselných kolekcií 25.5., Delete, Okno… Práve v sérii prác Okno azda najviac vyznela atmosférická časovosť súkromných momentov domova a naplno sa prejavil prirodzený maliarsky talent autorky.

Ivana Sláviková v diele Sweet Dreams spracovala tému intimity s použitím vankúšov či postele v kovovom prevedení. Autorka hľadala hranice vnímania umenia dotykom. Slávikovej tvorba je o skrytých možnostiach odkrývania introvertnej ľudskej/ženskej podstaty. Zámerne vytvára objekty a inštalácie tak, aby odzrkadľovali čas a priestor, v ktorom sa samotná autorka pohybuje. Vyprázdnenosť a čistota prevedenia predstavujú zmiešané pocity medzi vnútornými a verejnými, reálnymi a snovými, sterilnými i fertilnými, telesnými a duševnými životnými situáciami. V posledných prácach hraničiacich s dekorativizmom Sláviková podrobila sochárske materiály vlastným schopnostiam. V cykle Iron Women interpretovala svoje chápanie sochárskej disciplíny vyšívaním do plechu, čím opäť spojila tvrdosť a mužnosť na strane jednej s ľahkosťou, ženskosťou a jemnosťou na strane druhej. Bolo len na divákovi, či za tvrdosťou použitého materiálu objavil jemnocit jej sochárskeho umenia.

 

Alžbeta Malcová, …, 2009, akryl na plátne, 75×75 cm, foto: archív autorky.

 

Karmen Koutná

Find more stories

Home