ATLANTIS

11. 6. 2009

Medzinárodný výstavný projekt Atlantis spájajúci partnerov z Nemecka, Grécka, Bulharska a Slovenska mal cieľ tematizovať problematiku transformácie krajín a hraníc Strednej a Západnej Európy po roku 1989. V bratislavskej Open Gallery sa v kurátorskej koncepcii Ivany Madariovej a Kataríny Slaninovej prezentovala pod rovnomenným názvom slovenská časť projektu. Prizvaní umelci Peter Barényi, András Cséfalvay, Anton Čierny, Eja Devečková, Tomáš Džadoň, Andrea Kalinová, Radko Mačuha, Štefan Papčo, Chrisoph Hӧschele a Kai Kaspar mali reagovať na široký záber tém: obdobie socializmu, národné identity a s nimi súvisiace slovenské hranice s okolitými štátmi, ale i hranice vo všeobecnosti – čím sa zbytočne znejasnil kurátorský zámer.

Jadro projektu predstavovali site-specific umelecké diela realizované na/o hraniciach, na/o tzv. miestach nikoho. Rakúski výtvarníci Chrisoph Hӧschele a Kai Kaspar prezentovali videozáznam z futbalového zápasu medzi rakúskymi a slovenskými umelcami Futbal na hraniciach (2007). Počas tohto vtipného eventu, odohrávajúceho sa na ihrisku so stredovou čiarou na štátnej hranici (neďaleko hraničného priechodu Petržalka/Berg), boli hráči pri jej prekročení legitimovaní „colníkmi“. Podobne na slovensko-maďarských hraniciach pri rieke Ipeľ usporiadal Anton Čierny happening Border series III. Organela (2009). Vykosením/skultivovaním časti krajiny si autor prisvojil kúsok pohraničia – zeme nikoho, kde vytvoril dokonalý ostrov – Atlantídu. Akcia bola oživená o lietajúci balón, ktorého potenciál bol využitý iba pre potreby dokumentácie.

Pri pohľade na panelový dom je ťažké identifikovať sa s dvoma oknami ako s domovom. Tomáš Džadoň v diele Skrotený panelák vyberá z modelu paneláku, v ktorom vyrastal, bytovú jednotku spolu s vchodom a ich spojením vytvára „domov“. Vyrovnáva sa s pozostatkami socializmu, formálne ich pretvára a prijíma za legitímnu časť svojej identity.Popri dominantnej téme hranice, prítomnej v predchádzajúcich dielach, kontextovo vyčnievali projekty Mandarínky (2009) od Petra Barényiho a Eji Devečkovej a Skrotený panelák (2009) Tomáša Džadoňa, tematicky zamerané na obdobie socializmu. Barényi a Devečková, pracujúc s kolektívnou i vlastnou pamäťou, „vysypali“ do rohu miestnosti mandarínky ako konfrontáciu súčasného nadbytku s nedostatkom v socializme. Toto jednoduché gesto však postrádalo hlbší ponor do problematiky.

 

Anton Čierny, Border series III. Organela, 2009, dokumentácia happeningu, foto: Andrea Kalinová.

Pohľad do inštalácie výstavy Atlantis v Open Gallery v Bratislave, foto: Andrea Kalinová.

 

Jana Kapelová

Find more stories

Home