ILONA NÉMETH

11. 6. 2009

Prvý kontakt s dielom Code Ilony Németh bol ohromujúci: konferenčný stôl kolosálnych rozmerov, vtesnaný medzi dve priestranné miestnosti galérie v priestoroch bývalého meštiackeho bytu v dome postavenom v secesnom štýle. Dominancia rozľahlého stola bola podporená zvukovými citátmi prevzatými zo soundtrackov troch známych filmov: The Hurricane (Hurikán, 1999), A few Good Men (Zopár správnych chlapov, 1992) a The Untouchables (Nedotknuteľní, 1987). Kľúčové scény filmov reprezentovali tri odlišné spôsoby správania sa pred tvárou súdnej moci v rozhodujúcej chvíli potrestania vraždy. Miestnosti boli prepojené šíriacim sa zvukom, pričom disproporčne zväčšený stôl ich zároveň spájal i oddeľoval, keďže sa cez neho nedalo prejsť do druhej miestnosti. Je spravodlivosť len ilúziou? Priestor vyplnený stolom, agresívnymi hlasmi a výkrikmi konfrontoval návštevníka galérie s dramatickou nemožnosťou dohody, vzájomného pochopenia a koniec koncov i spravodlivosti. Dielo Ilony Németh je vysoko kritické voči neschopnosti uplatniť zákon, voči korupcii justície a utláčaniu jednotlivca mocou. Spravodlivosť bola vykreslená ako prefíkaná mocenská hra úradov, ktorá sa dá využiť vo vlastný prospech.

Ďalšie dielo prezentované v galérii Heppen Transfer bolo z hľadiska významu osobnejšie. Objekt MALM-IN predstavoval zásuvkovú skriňu v štýle IKEA. Slúžil nielen na uskladnenie osobných vecí; obsahoval i priečinok s modlitebným kľačadlom. Fyzická krása bola podporená nainštalovaným zrkadlom, spirituálny rozmer zas cirkevným vybavením. MALM-IN môže slúžiť ako sakrálny nábytok, široko dostupný ako prefabrikovaný výrobok.

Tretie dielo prezentované vo Varšave bolo trochu odlišné. Čiernobiela fotografia zachytávajúca starého otca a matku autorky v priestoroch starodávneho hostinca bola inštalovaná na prázdnej stene. Na druhej stene visel nápis odkazujúci ku komplikovanej histórii obyvateľov strednej Európy, ktorí celý svoj život prežili na jednom mieste, kde sa však mnohokrát zmenili štátne hranice. Varšavská výstava Ilony Németh bola malá ale mnohostranná. Kritika niektorých fenoménov (mocenské hry, diskriminácia, nespravodlivosť, sakrálne verzus profánne) bola prezentovaná paralelne s osobnými zážitkami autorky.

 

Pohľad do inštalácie výstavy Ilony Németh „Code“ v Galérii Heppen Transfer, Varšava, foto: archív galérie.

 

Karolina Labowicz-Dymanus

Find more stories

Home