JAKÉ BUDE UMĚNÍ?

11. 6. 2009

Nově vznikající galerijní prostory jen potvrzují, že umění a kreativita jsou jednou z věcí, která v době neustále připomínané ekonomické krize neztrácí na hodnotě, ba právě naopak: nadcházející výstavní sezóna přinesla řadu nových projektů, a tak jsme se obrátili na české galeristky a galeristy s otázkami:
1. Jaký program plánujete na příští výstavní sezónu?
2. Zasáhla nějak do výběru vystavovaného umění všeobecná recese? Narušila nějak výstavní plány a museli jste některé z projektů rušit či pozměnit? Jak se projevila na domácím uměleckém trhu?


 

OLGA DVOŘÁK
Dvorak Sec Contemporary
1. Dvorak Sec Contemporary bude nejbližší dva roky vystavovat nejmladší umění z New Yorku, dovezeme do Prahy to nejvíce vzrušující, co vibruje mladou newyorskou scénou. Dle mimořádně náročných kritérií jsme vybrali deset mladých talentů, za kterými už jsou výstavy například v P.S.1 MoMA nebo v Jefrey Deitch projects. Sledování rozjíždějící se kariéry NY umělců, včetně konzultací přímo v jejich ateliérech, mě přesvědčilo, že půjdeme touto nevyzkoušenou cestou a představíme galerijní program založený na prezentaci v New Yorku žijících amerických autorů. Tím také budeme odlišní od jiných českých galerií.
2. Finanční krize nutí naše konzervativní sběratele získávat odvahu k smělým rozhodnutím ohledně rozšíření jejich sbírek o velmi mladé neprověřené autory. Sbírka staršího umění tímto „faceliftem“ dostává rozměr, který se při správném výběru mladých děl může ukázat jako klíčový pro její další směřování. Já jenom tleskám – sběratelé konečně vybírají sami, hledají svůj styl, vlastní vášeň. To všechno jsou věci, které dělí dobré sběratele od těch nejlepších.

 DR. DADJA ALTENBURG-KOHL
Galerie Montanelli, Muzeum Montanelli MuMo
1. Od příští sezóny bude Galerie Montanelli fungovat jako součást Muzea Montanelli MuMo. První výstava se jmenuje Opening, jedná se o 21 výtvarnic z celého světa mezi 98 a 30 lety. Slavnostní otevření za účasti pana prezidenta Havla se koná 29. září. Chceme v ní ukázat nejrůznější umělecké směry, nejrůznější techniky od malířství až po videoart, jak etablované, tak nadějné výtvarnice, jako jsou Magdalena Bláhová, Katarzyna Kozyra, Rebecca Horn, Adriena Šimotová, Candida Höfer, Mona Hatoum, Eva Weiss, Sigalit Landau apod. Výstava potrvá do konce ledna 2010.
Druhá výstava bude monografická, pan Bedřich Dlouhý, a potrvá do léta. Další výstavou by měla být část připravované monumentální výstavy Umění a medicína, organizované panem prof. Grönemeyerem z Německa. Po zbytek roku bude výstava ze stálé sbírky Nadace DrAK.
2. V našich výstavních plánech se recese neprojevila. Její zásadní projev jsme pociťovali ale v tom, že na naše (pouze z našich prostředků) budované museum nepřispěl ani jeden investor, který se původně na projektu chtěl podílet.


JIŘÍ ŠVESTKA
Galerie Jiří Švestka
1. V Praze představíme po nových obrazech Viktora Pivovarova poprvé jako našeho autora Jaromíra Novotného a na konci roku to bude výstava Krištofa Kintery. Na jaro příštího roku plánujeme rumunského konceptualistu Iona Grigorescu, berlínského malíře Jonathana Meeseho a polského vedutistu současnosti Edwarda Dwurnika.Paralelně k tomuto programu v Praze poběží ještě výstavy v naší nové pobočce v Berlíně. Otvíráme ji 19. září výstavou mladé rumunské sochařky Ioany Nemes. V průběhu prvního roku se v Berlíně jistě představí mladí čeští autoři z našeho programu nebo americký sochař Siah Armajani.
2. Recese do výběru vystaveného umění u nás nezasáhla, ale samozřejmě zasáhla velmi hluboce do ekonomického obratu galerie. Jsem přesvědčen, že založení dependance v Berlíně právě v okamžiku nejhlubší ekonomické krize, je smysluplný krok, při němž překonání krize bude naopak přispívat k rozvoji této galerie a ekonomickému úspěchu.

 


PETR ŠIMON
Galerie 5. patro
1. K zahájení nových prostor ve druhém patře jsme naplánovali výstavu Virtual Libido, Real Ecstasy se šesti českými a šesti zahraničními autory, na které se budou mimo jiné podílet Darina Alster, Veronika Bromová, Josef Bolf, Jiří Petrbok od nás, z ciziny potom H. R. Giger ze Švýcarska, Annie Sprinkle a Charles Gatewood z USA. Pak budeme poprvé v Čechách prezentovat švýcarského komixového umělce M. S. Bastiana, dále máme v plánu velké výstavy fotografií Pavla Baňky a Libuše Jarcovjákové, nové práce Jiřího Petrboka, Františka Matouška a na konci roku poprvé vystavíme kresby a grafikyPavlaBrázdy.Ktomu ještě řadu projektů v rámci nového výstavního prostoru „Individual space“, m.j. s Jiřím Kovandou, Tamarou Moyzes a dalšími.
2. Recese nezasáhla přímo do našich výstavních plánů, spíše do ekonomické situace galerie (asi všech soukromých galerií), která by bez podpory, kterou jsme tento rok obdrželi, sotva přežívala. Jednoznačně se recese na trhu s uměním projevuje, a to hlavně ve velké zdrženlivosti kupců, sběratelů – především však bohužel v oblasti současného a mladého umění. Konkrétně to znamená, že se současné umění prodává velmi selektivně.

 


ZDENĚK SKLENÁŘ
Galerie Zdeněk Sklenář
1. Neočekávaný, jako vždy!
2. Ne. Konečně zesílil tlak na kvalitu.

 CAMILLE HUNT
Hunt Kastner Artworks
1. Výstavu bude mít Zbyněk Baladrán, pak jako dvoutýdenní projekt ve spolupráci s Galerií Parásito budeme prezentovat práci Pauly Delgado z jejího pražského rezidenčního pobytu, a na přelomu roku vystavíme Evu Koťátkovou.
2. Krizi jsme pocítili spíše v zahraničí a u zahraničních klien-tů, ale teď už se to zlepšilo. Jinak odpadli spekulanti, vážní sběratelé zůstali a pokračují v budování svých sbírek. V ČR tak velký trh s uměním nebyl, takže se rozdíl nijak zvlášť neprojevil.


MONIKA BURIAN
Vernon Fine Art
1. Galerie Vernon provozuje v současnosti tři výstavní prostory v Praze – Galerii Vernon, Vernon Projekt a galerii Vernon City, kterou jsme otevřeli i přes krizi v květnu letošního roku v samém centru Prahy. Tyto výstavní prostory budou i v další sezóně pokračovat stejně jako v předešlých letech. Tak jak jsou návštěvníci našich galerií zvyklí, uvedeme šest výstav v každém prostoru ročně (mj. Vernon Projekt představí od konce ledna italského umělce Andreu Bianconiho, Galerie Vernon plánuje na prosinec společnou přehlídku autorů galerie). Aktuálně připravujeme již čtvrtý ročník třítýdenního festivalu současného umění TINA B. (tina-b.eu), který vypukne vernisáží 7.10. v Galerii Vernon a poběží do 25.10. Festival se letos bude konat opět v netradičních výstavních prostorech, na pěší zóně Na Příkopech např. proběhne videovýstava v obytných kontejnerech, jedna ze sekcí bude zas umístěna do sklepních prostor Domu U Kamenného zvonu.
2. Současná problematická ekonomická situace velice ovlivnila získávání finančních prostředků na festival TINA B. Jestliže byl již v předešlých letech na festival velmi nízký rozpočet, v tomto roce jsme nuceni opravdu vařit z vody. Spousta potenciálních sponzorů, kteří v předešlých letech vůbec nejevili zájem o současné umění, letos překvapivě zájem projevili, ale odkázali nás na příští rok. Jsem ale přesvědčena o tom, že se náročná organizace festivalu stala nejlepším vehiklem propagace české současné umělecké scény v zahraničí. Co se pro nás určitě změní, je účast na zahraničních veletrzích. V loňském roce jsme se zúčastnili osmi veletrhů, na příští rok plánujeme účast pouze na jednom. Chystáme však více výměnných výstav našich umělců v zahraničních galeriích a institucích. Patřím k těm optimistům, kteří věří, že po prvním šoku finanční krize bude současné umění o to zajímavějším investičním produktem. Od našeho kréda a snahy o kvalitní výstavy určitě neustoupíme. Víme, že práce galerie je běh na dlouhou trať a tak se snažíme, abychom vždy měli dobrý dech.

 

Pohled do výstavy Juliana Opieho, …;

Pohled do výstavy Lubomíra Typlta Turbína v noci, galerie Vernon City, 2009, foto: Tomáš Souček.

 

Připravily Eva Krátká a Blanka Procházková

Find more stories

Home