STRABAG ARTAWARD INTERNATIONAL

11. 6. 2009

Popri už pomerne zavedených cenách pre mladých umelcov udeľovaných z iniciatívy komerčných investorov sa o slovenskú a českú scénu začala zaujímať rakúska stavebná firma Strabag. Strabag Artaward je určená umelcom do 40 rokov. Diela finalistov boli zakúpené do firemnej zbierky, v letných mesiacoch prebehli ich samostatné výstavy. S rozširovaním obchodných záujmov firmy na región Strednej Európy sa modifikovala i cena na Strabag Artaward International. Od tohto roku zaviedla trojročnice, počas ktorých sa budú postupne meniť trojice participujúcich krajín. Pre roky 2009-2011 sú to okrem stabilne zastúpeného Rakúska i Česko, Maďarsko a Slovensko.
Medzinárodná porota (Barnabás Bencsik, Zsolt Petrányi za Maďarsko; Karel Císař, Tatjana Langášková za Českú republiku; Juraj Čarný, Beata Jablonská za Slovensko; Carl Aigner, Edith Raidl za Rakúsko a napokon Wilhelm Weiss s Barbara Baum za Strabag Kunstforum) vybrala podľa bližšie nedefinovaných kritérií štyroch finalistov. Víťazom sa stal Ján Vasilko, ktorý súťaž oboslal staršími monochromatickými maľbami. Ostatní finalisti Jan Šerých, Zsolt Tibor, Moussa Kone a Clemens Wolf získali cenu uznania.
Zdá sa, že firma Strabag, ako správny a opatrný obchodník, nazerá na umenie z hľadiska biznisu, a preto svoju zbierku zameriava na najrentabilnejšie médiá. Jedným zo spôsobov, ako vsadiť na správne mená do svojej kolekcie, môže byť i udeľovanie ceny na základe výberu poroty zloženej z etablovaných odborníkov. I keď za jej pozadím stojí predovšetkým trhová politika, je to politika kultivovaná.

 

Ján Vasilko, Hokej č. 2, 2007, 140x200cm, akryl na plátne, foto: archiv autora.
Pohľad do inštalácie výstavy Ceny Strabag, foto: Max Moser.

 

Eliška Mazalanová

Find more stories

Home