VLASTA ŽÁKOVÁ

11. 6. 2009

Vlasta Žáková (1981) aktívne pôsobí na výtvarnej scéne relatívne krátko, stihla si však už svojou tvorbou „uzurpovať“ značnú dávku záujmu. Na samostatnej výstave Suture (Steh) v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach predstavila výber zo svojej tvorby od raných študentských čias až po súčasnosť (od Mačacieho boja z roku 2002 až po Lilith v akcii, 2009).

Pre tvorbu Vlasty Žákovej je príznačné novodobé upísanie sa textilu a šitiu. Najčastejšie pracuje s médiom závesného obrazu, ktorý nesie technické atribúty tradičnej výšivky s aktuálnymi témami. Žáková však recykluje techniku, nie námety. V jednotlivých výšivkách najčastejšie vstupuje do súkromia iných (napr. Mali sme sa radi, 2007; Narodeninová párty, 2008; Dnes v noci budeš moja, 2009). Na základe amatérskych fotografií, často verejne dostupných na stránkach sociálnych sietí, vytvára mrazivý obraz o jednej z mnohých podôb „spoločenského života“ mladých ľudí. Zameriava sa len na určitý výsek z tejto reality, nenápadnosťou zvoleného média však priamo odhaľuje stratu intimity v agresívnom dave. Samotné umiestnenie stehov na obraze vyvoláva rôzne pocity: na jednej strane vyprázdnenie/vyhladovanie, na strane druhej pretlak emocionálnych vypätí, umocnených opojením, odtrhnutým od skutočnosti.

Kritický komentár mladej autorky je o to živší, že v niektorých dielach vypätosť „akože humorných“ situácií bravúrne tlmí chladným odstupom nite a ihly (Oh Yeah I Splash You All, 2009). Krehkosť vatelínu a možné dôsledky bezhraničnej zábavy sa naplno prejavujú aj vo vykročení z dvojdimenzionálneho priestoru obrazu. Radikálna mäkká plastika Lilith v akcii, 2009 zobrazujúca podnapitý bozkávajúci sa párik a oddane strážiacu fenku mládenca sa pohráva so zmyslom podoby akejkoľvek (partnerskej, bezhraničnej, telesnej, zvieracej) lásky. Zároveň táto šitá plastika nesie znaky veľkej vážnosti, ktorú podčiarkuje nielen zvolená téma a názov diela, ale aj kontext nášho ženského sochárstva.

Už teraz je jasné, že Vlasta Žáková zamiešala vizuálne karty nielen v ohraničenom priestore obrazu (tváriacom sa niekde ako kresba, inde ako výšivka či fotka), ale aktívne vstupuje aj na pôdu sochárstva.

 

Vlasta Žáková: Lilith v akcii, inštalácia, 2009, foto: archív autorky.

 

Ľudmila Kasaj Poláčková

Find more stories

Home