AKÉ BUDE UMENIE?

11. 10. 2009

Podobne ako v Českej republike, i na Slovensku sa v poslednom období, kedy mnohé galérie vo svete ukončujú činnosť, etablujú nové začínajúce galérie. Spýtali sme sa niekoľkých galeristov na ich situáciu a perspektívy blízkej budúcnosti.

1. Aký program plánujete na nasledujúcu výstavnú sezónu?
2. Zasiahla nejako do výberu vystavovaného umenia všeobecná recesia? Ovplyvnila výstavný plán – museli ste niektoré z projektov rušiť či pozmeniť?
3. Ako sa recesia prejavila na domácom umeleckom trhu?


GABRIELA KISOVÁ                  
Krokus

1. Krokus Galéria pokračuje vo výstavnom a galerijnom programe zameranom na spoluprácu s vybranými slovenskými a zahraničnými autormi prevažne mladšej generácie, ktorý sa nám podarilo uviesť v priebehu tohto roka. Máme rozplánované samostatné a skupinové výstavy, ktoré predstavia ich najnovšiu tvorbu, okrem toho pripravujeme tematickú výstavu s umelcami galérie a kurátorský projekt v spolupráci s externým kurátorom, ako tomu bolo tento rok v prípade výstavy Martina Melicherčíka, ktorej kurátorom bol Omar Mirza. Aktuálna výstava Jany Farmanovej v spolupráci s Michalom Hvoreckým pobeží do januára 2010, potom nasleduje výstava slovenského maliara Rastislava Podobu a slovinského maliara Jerneja Forbiciho, nasledovne sólo projekt Michala Černušáka. No a pre jesennú výstavu sme oslovili rakúsku videoumelkyňu slovenského pôvodu Miriam Bajtalu.
2. Nie. Výber sme podmienili (a aj do budúcna podmieňujeme) kvalitatívnymi kritériami, ktoré od začiatku zodpovedajú vízii našej galérie. Zatiaľ sme ani jednu z výstav nemuseli rušiť, alebo výraznejšie meniť, menšie posuny sa týkali výhradne termínov. Keďže náš rozpočet je od začiatku obmedzený a presne rozplánovaný, kríza nás mimoriadne nezasiahla.
3. Zníženými investíciami a šetrením; slovenskí zberatelia neradi riskujú a hlavne v tejto situá-cii stavajú na osvedčené mená. Na druhej strane je tu skupina zberateľov mladšej a strednej generácie, ktorí sú rozhľadení a pozorne sledujú dianie na domácej umeleckej scéne. Pre nich zbieranie mladého umenia nepredstavuje risk, ale životný postoj. Kríza je dobrá na prečistenie trhu – prvotriedne umenie ju prežije.


FILIP VANČO
Photoport

1. Pestrý. Tak ako doteraz budeme prezentovať to najlepšie, čo v slovenskej fotografii vzniklo, v konfrontácii s autormi v stredoeurópskom i širšom európskom kontexte. Konkrétne: Jaroslav Kyša, Maija Laurinen, Peter Ančic, Péter Puklus, Nataša Košmerl, Stefan Bremer.
2. Nie. Kríza ako kurátor? Našou prioritou je prezentovanie kvality – kvalitným a rozhľadeným zberateľom ako aj širokej verejnosti. Stratégiou je nezávislosť v zostavovaní programu a presvedčenie, že kvalitné diela si svojich zberateľov nakoniec nájdu.
3. Myslím si, že spomalila už aj tak dosť pomalú cestu k regulárnemu umeleckému trhu na Slovensku.


LUCIA TALLOVÁ, TOMÁŠ UMRIAN
SODA gallery

1. SODA gallery sa usiluje predstaviť čo najpestrejšie spektrum médií a rôznorodých projektov z oblasti výtvarného umenia, dizajnu a architektúry. Koncepčne je galéria zameraná najmä na prezentáciu najmladšej scény, a preto aj nasledujúca, a pre nás prvá, výstavná sezóna bude zložená z prevažne sólových výstav mladých, menej i viac známych autorov. Zo všetkých plánovaných výstav prezradíme aspoň, Patríciu Koyšovú, ktorá je čerstvou finalistkou ceny Maľba 2009 alebo prezentáciu dizajnéra Patrika Illa.
2. Vzhľadom na fakt, že SODA gallery je novovzniknutá galéria súčasného umenia, všeobecná recesia ju zatiaľ, alebo práve preto nestihla nijakým spôsobom zasiahnuť. Doposiaľ sa však nepodarilo získať sponzorskú podporu, a preto je finančne závislá od architektonického ateliéru SODA studio, ktorého je súčasťou.
3. Umelecký trh sa pravdepodobne z väčšej opatrnosti orientuje na overenú „klasiku“ a konzervatívnosť vytláča potrebnú dávku odvahy, ktorá je nevyhnutná pre integráciu mladej tvorby. Aj táto skutočnosť nás podnietila k založeniu SODA gallery, so zámerom propagovať a zviditeľniť mladých slovenských umelcov.

Erik Šille, e.s. wird hell, 2009, záber z výstavy v Krokus Galérii, foto: archív galérie;

pohľad do výstavy For sale II v galérii Photoport, 2008, foto: Barbora Haviarová;

záber z výstavy Tighten the Bolts Jakuba Rekena v galérii SODA, 2009, foto: archív galérie.

Find more stories

Archiv