DANIEL SEAN FOGARTY, JAMES ASHLEY CREWE by

by 11. 10. 2009

Galéria HIT predstavila v kurátorskej koncepcii Petry Feriancovej tvorbu dvoch mladých britských výtvarníkov Jamesa Crewea a Daniela Fogartyho. Napriek tomu, že ich profesionálna kariéra nie je veľmi bohatá, sa absolventi bakalárskeho štúdia umenia na Sheffield Hallam University prezentovali už ako vyprofilované osobnosti s jasne zadefinovaným umeleckým programom. V tvorbe obidvoch autorov dominuje médium videa, skúmanie a experimentovanie s jeho formálnymi možnosťami. Nepopierajú svoj pôvod a tematicky sú ich diela silne prepojené práve s britským prostredím. Spoločným menovateľom tvorby obidvoch umelcov je silné konceptuálne ukotvenie diel. Každý prezentoval dve vlastné diela a jeden spoločný projekt Crassfelt, ktorý sa snaží reflektovať problém umeleckej spolupráce. Daniel Fogarty v diele Lighthouses. A Survey. Shetland Isles prostredníctvom svetelných zábleskov, opakujúcich sa v rôznych intervaloch a intenzite, predstavil Shetlandské majáky. Divák mal možnosť vnímať jednotlivé stavby iba cez ich svetelné výstupy. Fogartyho minimalistické a silno formalistické diela ponúkli len sériu zosnímaných zábleskov, ktoré divák dokázal identifikovať až po chvíli intenzívneho a pozorného sledovania a vnímať tak každú jednu „stavbu“. Výsledné dielo sa vyznačovalo formálnou čistotou a radikálnou konceptualizáciou zvolenej témy. Podkladom pre videá Jamesa Crewea boli staré anglické filmy, ktoré autor ďalej manipuloval. Vo videu Rebecca (by the word length) zostrihal film podľa dĺžky slov. V práci Black Narcissus alphabetically postupoval obdobne, tento raz však zvolil iný kľúč – slová zoradil podľa abecedného poradia. K spracovaniu materiálu pristupoval rýdzo analyticky, vybrané filmy skúmal a skladal podľa vopred zvoleného racionálneho kľúča. Napriek tomu bol výsledok nevyspytateľný a v oboch prípadoch diela disponovali až magickou vizuálnou silou. Konceptuálne pohrávanie sa s kontextom i formou poskytlo rôzne možnosti interpretácie diel oboch autorov. Avšak aj ich pasívne sledovanie bez väčšej snahy o dekódovanie skrytých obsahov ponúklo osobitý vizuálny zážitok. Bolo len na divákovi, či k vystaveným dielam pristúpi ako objaviteľ skúmajúci skryté posolstvá – alebo sa iba čisto pôžitkársky oddá ich vizuálnej príťažlivosti.

James Ashley Crewe a Daniel Sean Fogarty, Crassfelt, 2009, videostil, foto: archív autorov.

Katarína Slaninová

More stories by

Katarína Slaninová