GEORG BASELITZ by

by 11. 10. 2009

Galerie Rudolfinum zahájila v září svou podzimní sezónu obsáhlou výstavou Georg Baselitz / Obrazy 1960-2008. Průřez dílem německého klasika přináší na 56 pláten, často monumentálních rozměrů; plastiky či kresby ovšem ve vystavovaném souboru nenajdeme. Pražská přehlídka je vlastně do místních podmínek upravená verze nedáv- né výstavy pořádané Museem der Moderne v Salzburgu. Vzhledem k tomu, že Baselitzovo dílo, s výjimkou grafiky, nebylo doposud v České republice souhrnně vystavováno, jedná se o vítaný počin a též potvrzení, že galerie Rudolfinum má na místní scéně zcela výjimečné postavení, jak do kvality výběru témat, tak v užším smyslu edukačním při představování světově uznávaných autorů českému publiku.

Baselitz nastoupil na scénu počátkem 60. let a hned jeho první samostatná výstava vzbudila značný rozruch poté, co byla dvě díla zabavena policií pro ohrožování mrav nosti. Jiné plátno, ovšem stejně tak zobrazující vzrušeného muže, je k vidění v Rudolfinu. U dnešního diváka to ovšem žádné pohoršení nevyvolá, což je živým důkazem toho, o kolik se za poslední půlstoletí posunuly hranice společenské přípustnosti a umělecké svobody.

Baselitzovy práce potvrzují, ze autor je malířem v tom syrovém slova smyslu. S úspěchem se mu podařilo vyhnout se všem nastupujícím směrům a tendencím a jeho konceptem byla a zůstává malba samotná. S lehkostí nás přesvědčuje, že toto medium rozhodně není mrtvé, naopak, Baselitz předkládá nové cesty. V dílech převládá téma portrétu a lidské figury, objeví se též krajinaa jiné motivy, ovšem volba subjektu je vlastně podružná, jelikož výstavba obrazu je ovládána výrazovými prostředky, takže v důsledku není podstatné, zda autor staví objekty na hlavu, či nikoli. Práce z posledního období, nazvané Remixy, kdy Baselitz přepracovává (nikoli sám sebe vykrádá!) starší témata, výstavu uzavírají. Hrubý, pastózní styl se odlehčuje až na hranici transparentnosti. Je téměř s podivem, jak tento jedenasedmdesátiletý autor s recyklovanými tématy dokáže stále tvořit díla nanejvýš současná.

Georg Baselitz, Mladí kolchozníci poslouchají rádio, 1999, olej na plátně, 250×200 cm, soukromá sbírka © Georg Baselitz.

Veronika Wolf

More stories by

Veronika Wolf