JAK FUNGUJE FILANTROPIE? by ,

by , 11. 10. 2009

Jak funguje filantropie?

1. Co vede vaši společnost ke sponzorování současného výtvarného umění / kultury ?

2. V čem vidíte význam podpory současného umění, které je už předem určené pouze pro menšinovou společnost?

3. Jaký smysl má podporovat umění v době krize?

4. Co na sponzoringu současného umění zajímá Vás osobně?


BARBARA BAUM

umelecká riaditeľka, kurátorka, Strabag Kunstforum Viedeň

1. Hlavným dôvodom je motivácia zamestnancov našej spoločnosti reflektovať súčasné umenie prezentované v ich kanceláriách  – ich každodenná rutina je takto obohatená o novú kvalitu. Vďaka nášmu sponzoringu a nákupu diel pomáhame mladým umelcom realizovať nové kreatívne myšlienky a zjednodušujeme ich život; obzvlášť v krajinách bez grantovej alebo štátnej podpory. Podnikateľský sektor môže vytvoriť pevný základ pre umenie. Kultúrny networking je dôležitý pre všetky medzinárodné spoločnosti, pretože je prejavom nielen ich ekonomickej, ale i spoločenskej zodpovednosti. Strabag Award International sa svojimi nákupmi v oblasti umenia ako i výstavami snaží upriamiť pozornosť na mladých umelcov pohybujúcich sa v medzinárodnom kontexte.

2. Súčasné umenie je odrazom našej spoločnosti a stalo sa produktom, ktorý si môže dovoliť každý. Veľa ľudí chápe výtvarné umenie ako luxusný tovar alebo dobrú investíciu kontrolovanú veľkým trhom. Podpora umenia dnes už nie je ničím exotickým a výnimočným, je dôležitá pre udržanie európskej kultúry. Hodnota súčasného umenia sa nedá vykalkulovať, nejde len o investovanie, ale predovšetkým v sebe zahŕňa aj kultúrne hodnoty. Toto je hlavný dôvod podpory umenia.

3. Veľa spoločností v Rakúsku ukončilo podporu kultúry. Nie je ľahké pokračovať v investovaní do umenia, keď ľudia prichádzajú o prácu. Samozrejme, že spoločnosti, ktoré majú finančný potenciál, budú vo svojej podpore pokračovať i naďalej – závisí to i od osobnej motivácie výkonného riaditeľa, ktorý musí byť nadšencom umenia. Umenie samotné má neskutočnú moc prežiť akúkoľvek krízu a zároveň byť nástrojom na prežitie.

4. Náš osobný záujem spočíva v nadviazaní osobných kontaktov s umelcami. Získané informácie o súčasnej umeleckej scéne posúvame ďalej k ľuďom, ktorí potrebujú poradiť. Takto vytvárame komunikačnú sieť a pomáhame umelcom zaujať pozornosť kultúrnych inštitúcií a galérií. Umelci nominovaní v Strabag Artaward sú prizvaní na rezidencie do Strabag Artstudios. Je zaujímavé cítiť atmosféru priateľstva a profesionalizmu a zároveň sledovať cirkuláciu rôznych ľudí, laikov i odborníkov.


ALEXEJ BECHTIN

tiskový mluvčí skupiny PPF

1. Vе skupině PPF dlouhodobě jdeme cestou mecenášství, ne sponzoringu. Podporujeme výtvarné umění nikoli pro marketingový přínos nebo pro zviditelnění, ale protože děláme něco, co by někdo jiný dělal jen velmi obtížně. Jako příklad lze uvést zachování Galerie České pojišťovny s jejím výstavním programem zaměřeným na podporu současných výtvarníků. Tento způsob podpory umění v historii vždy existoval a byl vlastní výjimečným jedincům nebo společenským seskupením.

2. Pokud do vzdělanostního vybavení této menšiny patří i kulturnost a s ní související úcta k minulosti – spolu s kreativitou, tak to náležitě ocení i většina. Mimochodem, odvaha k novým projektům v podnikání je vlastní skupině PPF od samého počátku jejího působení.

3. V době všeobecné prosperity patří podpora umění k dobrému vychování. V době ekonomické krize je výrazem víry v budoucnost.

4. Od podpory například Letních shakespearovských slavností očekáváme, že si nás divák spojí s kvalitním uměleckým prožitkem. Jestli však někdo v budoucnu ocení naši mecenášskou prozíravost (založení sbírky fotografií, pořádání fotografických či výtvarných výstav), je jiná otázka.


BIBIANA BEŇOVÁ

mluvčí společnosti KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, a. s.

1. Kulturu obecně, či chcete-li umění, považuje společnost KMV za výraz národní identity a za jeden z určujících faktorů rozvoje země. Systematicky se proto věnujeme jak náročnějším projektům určeným minoritnímu publiku, k nimž patří literatura, vážná hudba, design nebo výtvarné umění, tak i masověji orientované filmové produkci.

2. Kvalitu umění nelze měřit tržními mechanismy. Proto je dnes živá kultura mnohdy odkázaná na státní podporu a privátní mecenáše. Uvědomujeme si dobře tuto svoji společenskou odpovědnost a chceme jí dostát. Vytváření trvalých hodnot na nejvyšší úrovni je pro nás zásadní jak v oblasti podnikání, tak v ostatních aktivitách firmy.

3. Uvědomujeme si, že umění si zaslouží a potřebuje podporu – a to zejména v těchto nelehkých dobách. KMV proto ani v době ekonomické krize neukončila žádné z dlouhodobých partnerství s kulturními institucemi.

4. Výtvarné umění, design a architektura patří k oblastem, které dlouhodobě sleduji, v minulosti i jako novinářka. Umění patří do mého života a věřím, že tento osobní zájem promítnu i do svého působení v pozici PR manažerky v KMV.


JIŘÍ BĚLOHLAV

prezident Metrostav a.s.

1. Vedení Metrostavu a.s. vnímá dynamický, ale také nerovnoměrný vývoj společnosti. Nezavírá oči před rozdíly ve veřejném zájmu a státní nebo institucionální podpoře různým odvětvím umělecké, vědecké nebo sportovní činnosti. Je přesvědčeno, že je ku prospěchu nás všech tyto rozdíly neprohlubovat.

2. Výtvarné umění a především architektura nejsou určeny „menšinové společnosti“. Tak jako je nesporný vliv veřejnosti na rozvoj umění a na podmínky vzniku dobré architektury, tak je zásadní i obrácený vliv umění a architektury na klima společnosti, na vznik harmonického prostředí a stupeň naší kultivovanosti.

3. Tentýž jako v době prosperity.

4. Vedení Metrostavu a.s. podporovalo a podporuje vznik uměleckých děl osobností výtvarného umění, například Jiřího Sozanského, Čestmíra Sušky aj., přispívá na náklady expozic výtvarného umění i k vydání odborných publikací. V oblasti architektury dominuje podpora činnostem architektonických fakult a škol. Podobně jako u výtvarného umění přispíváme i k úhradě nákladů architektonických výstav a vydávání hodnotných architektonických publikací.


KLÁRA GAJDUŠKOVÁ

ředitelka úseku firemní komunikace České Spořitelny, a.s.

1. Paradoxně jsou za tím historické kořeny a souvislosti. Spořitelny v Čechách i v Rakousku od počátku své existence podporovaly mladé začínající umělce, někdy (často) šly i proti obecnému názoru té doby a vybíraly si podporu děl, která se jevila jako kontroverzní. Vznikl tak základ sbírky, která má dnes historickou hodnotu a obsahuje díla dnes už tradičních a uznávaných umělců 19. století. Na tuto tradici navazujeme my ve století 21. Podporujeme díla současných mladých výtvarníků a designérů.

2. Vnímáme to jako součást naší společenské zodpovědnosti. Podpora dnes neznámých děl a výtvarníků je vklad do budoucna.

3. Krize přicházejí a odcházejí, umění zůstává.

4. Nejsem expert. Baví mě hravost a nápaditost některých našich designérů. Ukazují, že umění nemusí být smrtelně vážnou záležitostí, ale že může být běžnou součástí každodenního života.


GABRIEL HOŠOVSKÝ

i + i print spol. s r.o.

1. Obaja (spoločníci) sme vzhľadom na naše štúdium, aktivity v osemdesiatych rokoch a v súčasnosti tak trocha „účastníci diania“. Odtiaľ asi najviac pramení ochota pomôcť.

2. Kvalita je vzhľadom na svoj objem, náročnosť a zrozumiteľnosť veľakrát prehliadaná, dokonca zosmiešňovaná. Tým, že sa snažíme sem-tam pomôcť, môžeme podporiť vznik alebo prežitie nejakého dobrého projektu. Všetci, čo toto robia, sa snažia suplovať štruktúry, ktoré pracujú na základe väčšinových filtrov a z tejto svojej podstaty nie sú schopné pochopiť kvalitu vybočenia z radu.

3. Teraz je na všetko menej peňazí, inak zmysel ostáva ten istý. Všetci pracujeme efektívnejšie a existujeme skromnejšie. Následne tak, ako kríza čiastočne napomôže očiste trhu, tak aj redukcia podpory by mala udržať pri živote skôr kvalitu. To je však teória. Správne smerovanie pomoci je o to komplikovanejšie, zmysel podpory to neznižuje.

4. Naše aktivity by som zaradil do kategórie „občasná pomoc“. Termín sponzoring je silnejšia kategória podpory, ktorá sa prejavuje v iných, nám vzdialených veľkých a bohatých rozmeroch. Zaujíma ma nasledovné: ak u nás vôbec existuje sponzoring zo strany veľkých a bohatých (česť výnimkám, inak to tejto kategórie zahŕňam aj verejné subjekty), tak prečo masívne podporuje známych tvorcov tzv. stredného prúdu a gýčiarov (ktorí sa beztak majú dobre)? Sila tejto podpory je bohužiaľ taká atraktívna, že magnetizuje ozajstnú kvalitu, čoho dôsledkom je častá prostitúcia kvalitných umelcov do týchto prúdov so všetkými zlými dôsledkami. Zaujíma ma, kde sa nachádzajú hranice týchto pohybov a či môj pohľad je správny.


JURAJ LACKOVIČ

prezident Henkel Slovensko

1. Poslaním spoločnosti Henkel je svojimi výrobkami a aktivitami uľahčovať, zlepšovať život ľudí a robiť ho krajším. Som preto veľmi rád, že nám naše 19-ročné úspešné pôsobenie na slovenskom trhu umožňuje prostredníctvom desiatich ročníkov projektu Henkel Slovensko Slovensku podporovať kultúru a umenie. V rámci Henkel Stredná a východná Európa (Henkel CEE) zasa dávame možnosť mladým talentovaným umelcom prezentovať sa v medzinárodnom prostredí tým, že ich už osem rokov zapájame do súťaže o Umeleckú cenu Henkel, určenú umelcom z krajín strednej a východnej Európy a strednej Ázie.

2. Našou snahou je každoročne vybrať a predstaviť atraktívnou formou čo najširšej verejnosti hviezdy umenia, teda úspešné a vo svete známe osobnosti, ktorých väzby siahajú na Slovensko. Počas doterajších deviatich ročníkov projektu Henkel Slovensko Slovensku sme tak slovenskej verejnosti predstavili jedinečné výstavy: V roku 1999 to bola tvorba Andyho Warhola. Po mimoriadnom ohlase na tento pilotný projekt nasledovali výstavy Deža Hoffmanna, Kolomana Sokola, Arthura Fleischmanna, Jána Zoričáka, Andreja Reisera, Martina Trenklera, Endre Nemesa a Mateja Kréna, ktorý prezentuje originálnu a vyhranenú podobu súčasného umenia. Tento rok predstaví už 10. ročník projektov Cypriána Majerníka. Navyše si touto výstavou pripomenieme 100. Výročie umelcovho narodenia. Projekt Henkel Slovensko Slovensku sa medzi odbornou verejnosťou, ale aj laickými milovníkmi umenia postupne stal kultúrnou tradíciou a značkou.

3. Projekt Henkel Slovensko Slovensku vznikal v čase, keď sa Slovensko ako pomerne neznáma krajina uchádzalo o členstvo v EÚ. Predstaviť domácej i zahraničnej verejnosti významné osobnosti, ktoré sa stali pojmom vo veľkom svete, a ktorých korene siahajú na Slovensko malo za cieľ dať Európe a svetu najavo, že aj z takej malej krajiny vzišli veľké osobnosti. Najvhodnejším nástrojom, ako komunikovať tento cieľ, sa od počiatku javilo výtvarné umenie, ktoré spája ľudí aj bez slov a jazykových bariér. Dnes, v časoch krízy, nadobúda podpora umenia novú dimenziu. Umenie môže napriek okolnostiam vyslať pozitívny signál o tom, že krása, dobro a ľudské porozumenie tu boli aj budú bez ohľadu na dobu, v ktorej sa práve nachádzame.

4. Tu by som sa opäť rád vrátil k už spomínanej Umeleckej cene Henkel. Na tejto súťaži majú možnosť zúčastniť sa mladí talentovaní umelci z 32 krajín tohto regiónu ako aj z krajín strednej Ázie. Veľmi ma teší, že v rámci národných výberových kôl sme po niekoľko rokov vybrali umelcov, ktorí po- stúpili až do viedenského finále. Táto súťaž je pre mladých začínajúcich autorov veľmi hodnotná – umožní im naštartovať umeleckú dráhu nielen doma, ale aj v zahraničí. Umelecká cena Henkel je dotovaná sumou 7000 eur a spoločnosť Henkel okrem toho pre víťaza zorganizuje výstavu diel v jeho domovskej krajine a aj individuálnu výstavu vo viedenskom Múzeu moderného umenia

(Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig – MUMOK).


MARTIN ROMAN

generální ředitel ČEZ, a. s. (České energetické závody)

1. Je to logická součást naší společenské odpovědnosti. Jsme dynamická firma, protose k nám v oblasti výtvarného umění hodí především díla mladých tvůrců; proto spolu s Národní galerií udělujeme cenu NG 333 pro začínající umělce. Jsme rádi, že některým z nich se daří i díky této podpoře pronikat obdobně jako nám na evropskou scénu. Pochopitelně, že tím naše aktivity nekončí. Spolupracujeme např. s Museem Kampa – Nadací Jana a Medy Mládkových, s Egon Schiele Art Centrem v Českém Krumlově, Západočeskou galerií. Výčet je pochopitelně delší. Sponzoring je jen jedna část podpory, za velmi důležitou považuji i tu v praktické rovině, jako je např. architektonická zakázka na novou budovu ČEZ.

2. Vezmu si na pomoc příklad z oblasti, ve které se pohybuji přece jenom častěji než v obrazárnách. Náš obor je velmi závislý na výzkumu, věda vždy na počátku svého snažení zajímá jen malý okruh zasvěcených. Přitom její dopady po nějaké době vnímáme všichni. Věřím, že s uměním je to velmi podobné.

3. Principiálně stejný jako za normální situace, ale jen je to asi důležitější. Řada podniků má skutečné potíže a nemohou dávat tolik jako dříve. Jsme víceméně stabilní firma, proto vnímáme jako povinnost být stálým a pevným partnerem bez ohledu na ekonomické „počasí“.

4. Jsem profesionál a musím se snažit nemíchat svůj vkus s aktivitami firmy. Nepovažoval bych za slušné dávat firemní peníze na podporu svých „libůstek“. Jsem pochopitelně rád, když se pracovní a osobní rovina částečně překrývají. I když na to netlačím, občas se to povede. Především, když ČEZ podporuje odvážné nápady mladých talentů. To se mi líbí a snad jim i trochu závidím tu nespoutanost. Při řízení firmy musíte svou kreativitu podřídit tisícům vlivů a především obrovské odpovědnosti, kterou máte za velkou firmu a tím i za pořádný kus naší země.


MARTINA SLEZÁKOVÁ

vedúca štábneho útvaru Spoločenská zodpovednosť, Nadácia VÚB (Všeobecná úverová banka)

1. VÚB banka podporuje (nie „sponzoruje“) súčasné výtvarné umenie najmä prostredníctvom aktivít svojej nadácie. Toto rozhodnutie súvisí s našimi snahami o záchranu kultúrneho dedičstva. Usilujeme sa ho zachraňovať, ale na druhej strane aj vytvárať nové hodnoty. A práve k nim patrí súčasné výtvarné umenie.

2. Nechápem, čo presne myslíte pod pojmom „menšinová spoločnosť“. Umenie je, vždy bolo a bude pre ľudí, pre všetkých ľudí, nie pre „menšinovú spoločnosť“.

3. My podporujeme umenie trvalo a kontinuálne, v čase hojnosti aj krízy. Nemyslíte si, že práve v čase nedostatku, keď sa od neho odvracajú iné zdroje, je táto podpora potrebná, ba doslova nevyhnutná?

4. Opakujem, že so sponzoringom umenia nemáme nič spoločné. Ani ja osobne ani spoločnosť, pre ktorú pracujem.


JÁN KONDÁŠ

riaditeľ Sekcie pre korporátnu komunikáciu Slovak Telekom, a. s.


BOHDAN SMIEŠKA

programový riaditeľ, Nadácia Intenda – správca Nadačného fondu Slovak Telekom

 1. Spoločnosť Slovak Telekom dlhodobo podporuje oblasť súčasného umenia. Naše meno sa už niekoľko rokov spája s bratislavských Divadlom Aréna, ktorého sme hlavným partnerom. Naša pomoc smeruje aj do miestnych a regionálnych projektov. A keďže pomoc je najúčinnejšia vtedy, keď je systematická a cielená, rozhodli sme sa podporovať oblasť kultúry aj prostredníctvom Nadačného fondu Slovak Telekom, ktorý vznikol v roku 2007 a pôvodne sa zameriaval prevažne na pomoc zdravotne a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva. Cieľom grantového kola Podpora súčasného umenia, ktoré bolo otvorené pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a jednotlivcov (umelcov, teoretikov, kurátorov, organizátorov umeleckých podujatí), bola podpora rôznorodých žánrov, foriem a prejavov súčasného slovenského umenia a ich vzájomného prepájania. Naše rozhodnutie prispieť k rozvoju kultúry na Slovensku prostredníctvom jej dlhodobej podpory sa ukázalo ako správne a zmysluplné. Nadačný fond Slovak Telekom doteraz vyhlásil spolu 8 grantových kôl a práve do grantového kola na podporu súčasného umenia a kultúry prišlo najviac žiadostí, vyše 200. O ich kvalite svedčí aj fakt, že odborná komisia vybrala až 25 projektov, na ktoré bola vyčlenená celková suma 73 tis. eur. Aj vzhľadom na veľký záujem sa budeme tejto oblasti venovať aj naďalej. (Ján Kondáš)

2. Podporu súčasného slovenského umenia vnímame napriek jeho menšinovosti ako náš dôležitý vklad do rozvoja kultúry a kultúrnosti celej spoločnosti. Náš program sa snaží hľadať také projekty, ktoré dokážu tvorivým spôsobom nadväzovať dialóg medzi rôznymi žánrami umenia navzájom, medzi umením a technológiami, ale aj medzi súčasným umením a publikom. Snažíme sa podporovať aktivity, ktoré popri svojich nesporných umeleckých ambíciách dokážu zároveň pracovať s interaktivitou, ako aj priamym zapojením či dokonca vzdelávaním publika, čo je naša dlhodobejšia vízia. (Bohdan Smieška)

3. Obdobia kríz vždy vyplavovali množstvo populistických a čiernobielych riešení ich domnelých príčin. Pomerne často sa vtedy objavuje akútna potreba investícií do rôznych sociálne zameraných programov, ktoré však často slúžia najmä ako marketingový nástroj na sebaprezentáciu darcu bez ohľadu na ich skutočnú efektivitu. Nadačný fond Slovak Telekom dlhodobo podporuje inovatívne programy neziskového sektora v sociálnej oblasti a vzdelávaní. Súčasné umenie zostáva naďalej rovnocenným programom ako jeden z pilierov podpory komplexného rozvoja spoločnosti. Sme presvedčení, že spoločnosť, ktorá je sociálne senzitívna, vzdelaná a kultúrna, dokáže lepšie identifikovať príčiny kríz a omnoho civilizovanejšie a efektívnejšie sa vysporiadať aj s ich dôsledkami. (Bohdan Smieška)


MARIE WOJCIKOVÁ

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. – ArtBanking

1. Výtvarné umění a bankovnictví, ač na první pohled dvě odlišné oblasti, si během uplynulých desetiletí vytvořily do určité míry symbiotický vztah. Bez něj by nevznikla řada dnes neocenitelných uměleckých sbírek. Je proto přirozené, že UniCredit Bank v ČR, resp. celá skupina UniCredit, je významným podporovatelem umění v naší zemi a v Evropě, přičemž výjimečnou pozornost věnujeme současnému umění, které se snažíme přiblížit našim klientům, zaměstnancům, ale i široké veřejnosti. Do umění však stejně jako do dalších oblastí běžného života vstupuje stále zřetelněji marketing, který kromě toho, že ovlivňuje úspěch či neúspěch dané akce, vyžaduje finanční prostředky. UniCredit Bank je stejně jako v minulém roce partnerem Národní galerie a Galerie Rudolfinum v Praze a Moravské galerie v Brně, zároveň jsme podpořili např. veletrh Art Photo a tradiční veletrh současného umění Art Prague.

2. Právě v tom, že se o současné umění zajímá poměrně malá část společnosti. Musíte mu porozumět, vcítit se do představ a nálad umělce. Znám řadu lidí, kteří se obdivovateli současného umění stali až poté, co absolvovali přednášku či odborný výklad. To je cesta, kterou se vydává i naše banka, například prostřednictvím Art Banking Bulletinu, komentovaných prohlídek či odborných seminářů. Z naší strany jde o promyšlený koncept – umění promlouvat přes umění, které rozvíjíme v rámci celé naší skupiny.

3. Význam je stejný jako v nekrizovém období. Jsem ráda, že UniCredit Bank v rámci úsporných opatření zachovala podporu v oblasti umění v nezměněné výši jako v předchozích letech, což velmi ocenili nejen naši partneři, ale také zaměstnanci a klienti.


VLADIMÍR ZELENÁK

Konsepti, spol. s r.o.

1. Súčasnú podporu kultúry ako takej zo strany našej spoločnosti nepovažujem za sponzoring v priamom zmysle slova. Je to snaha o podporu zmysluplných vecí, ktoré raz môžu byť mienkotvorné a tvoria charakter tej-ktorej doby. Páči sa mi prelínanie našich disciplín – dizajn interiérov a predaj vrcholných predmetov dizajnu 20. a 21. storočia s výtvarným umením – a ako sa tieto disciplíny dopÍňajú, prelínajú a vzájomne spestrujú. Obe sa navzájom potrebujú, tak prečo by sa nemohli aj sponzorovať z jedného mešca?

2. Je to dobré, že súčasné umenie je určené len pre menšinovú spoločnosť, lebo takýmto disciplínam akákoľvek „masovka“ škodí a neprospieva.

3. Je úplne jedno, či je to v období krízy alebo v čase rozkvetu. Umenie bude vždy nevyhnutné finančne ďalej dotovať, lebo ani najkvalitnejšie umenie nie je samostatne zarábajúcou inštitúciou – málokedy sa stane len továrňou na peniaze.

4. Pri tejto forme prezentácie má človek možnosť spoznať množstvo nových ľudí zaujímavého razenia, ktorých finančný vstup do umenia pramení z egoistických dôvodov, ale i ľudí, ktorí sa pri svojom rentierstve stávajú tútormi umenia z dôvodov túžby po mecenášskych aktivitách i v tejto oblasti. Keďže takýchto skupín je veľa, človek má možnosť ich pozorovať a získavať tak nesmierne cenné skúsenosti, aby sa sám vyvaroval chýb, ako nakladať s „draho“ alebo „ľahko“ zarobenými peniazmi. Lebo raz darmo, nie každý vie účelne nakladať so svojím bohatstvom a veľakrát množstvo peňazí premrhá na „takzvané umenie“, ktoré len hýri farbami, ale je bezduché a prázdne.

Pohled do instalace mezinárodní přehlídky současného umění Prague Biennale 4 a Prague Biennale Photo, foto: Stanislav Krupař. Výstava byla podpořena kampaní společnosti KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, a. s.

Matěj Smetana, Návod 2: Trilobit, 2009, záběr z filmu– detail, HD Video, 6 min. 48 sek., foto: archiv autora. Z výstavy Matěj Smetana: Návody, 8. 10. 2009 – 17. 1. 2010, Atrium, Pražákův palác, Moravská galerie v Brně. Moravskou galerii v Brně podporuje společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

Připravily Eva Krátká a Lýdia Pribišová, editorky Flash Art CZ & SK Edition a Blanka Procházková, Nadace Prague Biennale.

More stories by

Eva Krátká