JANA FARMANOVÁ by

by 11. 10. 2009

Bratislavská galéria Krokus v novembri predstavila výstavný projekt HISTOIRE. Life with(out) a Good Communist maliarky Jany Farmanovaj, ktorý realizovala v spolupráci so spisovateľom Michalom Hvoreckým a kurátorkou Gabrielou Kisovou.

Koncepcia výstavy Jany Farmanovej vychádza zo spomienok Žo (Žofie)Langerovej – manželky slovenského komunistu Oskara Langera, ktorý bol v rámci inscenovaných procesov na začiatku 50. rokov odsúdený na 22 rokov väzenia. Spomienky na spoločný život s ním a ich dvomi dcérami vydala táto autorka pochádzajúca z Budapešti v emigrácii vo Švédsku v roku 1979 pod názvom Convictions: Memories of a Life share with a Good Communist. Slovenský preklad jej autobiografie Vtedy v Bratislave. Môj život s Oskarom L. vyšiel v roku 2007.

Jana Farmanová pripravila pre výstavu cyklus malieb malých a stredných formátov, ktoré prispôsobila charakteru galérie, pôvodne bytového priestoru. Názov cyklu označila francúzskym slovom Histoire, čo sa dá chápať nielen ako veľká história, ale aj ako osobný príbeh, osobná výpoveď. Práve tento jej zámer umocnil komorný priestor galérie.

Ide predovšetkým o figurálne maľby Žofie Langerovej, pričom východiskom nie sú dokumentárne fotografie, ale vizualizácia predstavy, ktorú maliarka získala na základe prečítanej knihy. Na maľbách je zobrazená Žofia Langerová spolu s manželom a deťmi, často nahá, čo je paradoxom k jej postaveniu manželky a matky. Práve nahota by mohla symbolizovať odhaľovanie sa, otvorenú a osobnú výpoveď. Emocionálne silný je triptych Sama I, Môj muž, Sama II, kde vyjadruje pocit samoty, ktorý Žofia prežíva aj v prítomnosti manžela – čiže with(out), na čo odkazuje aj názov výstavy.

Jana Farmanová sa téme ľudského tela a predovšetkým ženskej postavy venuje dlhodobo a často ho používa na pretlmočenie intímnych výpovedí a silných emócií. Prvýkrát však pracuje s predlohou literárneho diela. Veľmi citlivo tlmočí osobné pocity a postoje autorky knihy a prostredníctvom nich i samotnú atmosféru politického života 50. rokov, čo na výstave dokresľuje aj zvukový záznam úryvku z listu Oskara Langera.

Jana Farmanová, Histoire, záber z výstavy v Galérii Krokus, 2009, foto: archív galérie.

Barbora Geržová

More stories by

Barbora Geržová