KOKA RAMISHVILI by

by 11. 10. 2009

Koka Ramishvili patrí do generácie východoeurópskych umelcov, ktorí uviazli medzi starým a novým systémom – aspoň teoreticky umožňujúcim interakciu so západnou časťou kontinentu.

Perforated Cinema (Dierkované kino) je jeho prvou samostatnou výstavou v Zürichu. Ide o malú, ale vyčerpávajúcu retrospektívu zachytávajúcu takmer dvadsať rokov jeho tvorby. Východiskom výstavy sa stalo obdobie medzi rokmi 1990 a 1994, kedy Ramishvili po prvý raz pobudol mimo rodného Gruzínska a dočasne sa usadil v Mníchove.

Video a fotografia sú médiá, ktoré Ramishvili uprednostňuje. Je zaujímavé sledovať ako tieto dve formy medzi sebou komunikujú a niekedy sa vzájomne nahrádzajú. Séria čiernobielych fotografií venovaná konfliktom, ktoré poznačili Gruzínsko War from my Window / Vojna z môjho okna, 1991-92 je na výstave prezentovaná v rade ako filmový pás, čím naznačuje naratívnu formu série. Rovnako videá ako Good Morning – Platforms for Event / Dobré ráno – priestory pre event, 2005) alebo Tea (Čaj, 2004) sú zložené z opakovaných alebo zacyklených obrazov, ktoré pôsobia takmer staticky.

Prelínanie privátnych a verejných rozmerov je ďalším znakom umelcovej tvorby. Typicky domáce príbehy sú dojímavo alternované urbánnymi kolektívnymi momentkami a pripomínajú nám časy, keď dramatické zmeny nevyhnutne ovplyvňovali i najvzdialenejšie a najnestrannejšie situácie.

V eseji publikovanej pri príležitosti Ramishviliho výstavy v rámci gruzínskeho pavilónu na tohtoročnom Benátskom bienále Viktor Misiano podotkol, že umelci, ktorí sa snažia komplexne uchopiť post-sovietsku realitu nakoniec svoju reakciu zužujú na dve možnosti: objektívnu dokumentáciu alebo priamu spoločenskú akciu. Ramishviliho práce sa zjavne pohybujú medzi týmito dvoma protipólmi. Takáto stratégia môže byť omylom chápaná ako prefíkanosť. Avšak faktom je, že práve tento prístup je najlešou možnou pripomienkou toho, akou nebezpečnou cestou môže byť jednostrannosť v prípade, keď treba zaujať stanovisko.

Koka Ramishvili, Good Morning – Platforms for Event / Dobré ráno – priestory pre eventy, 2005, filmový still,Č/BDV

Michele Robecchi

More stories by

Michele Robecchi