MONUMENT TRANSFORMACE 1989-2009 by

by 11. 10. 2009

Existuje skupina klíčových výstav, které se určitě objeví v budoucích análech historie kurátorských počinů, počínaje When Attitudes Become Form (Když postoje dostávají formu) až po Arte Povera, od Sensation (Pocit) až k Post Human (Post humánní), od Utopia Station (Stanice Utopie) k Cities on the Move (Města na pochodu). Monument transformace je bezpochyby součástí tohto dědictví. Podle Víta Havránka, který spolu se Zbyňkem Baladránem stojí u zrodu projektu, je výstava pojata jako série fragmentů, která vyplňuje celé muzeum jako jednu jedinou místnost.

Jejím cílem je obsáhnout neustálou evoluci v naší společnosti. Kurátoři sami připouštějí, že je velmi obtížné definovat rámec nazvaný „transformace“; výsledkem, jenž je představen v nádherné racionalistické budově tvořící součást komplexu Galerie hlavního města Prahy, je rozlehlá a ohromující touha představit současnosti své uvědomění si nedávné historie. Uvědomování je klíčovým slovem této přehlídky, jejíž jádro tvoří východoevropští umělci, ačkoli vyznění této přehlídky je všechno jen ne lokální: od dokumentace performance Sharon Hayek po fascinující komiks od Wilhelma Sasnala, od Interview s Anrim Salou (1998), mistrovského díla Sanji Iveković Trokut (Trojúhelník) (1979) až po instalaci od Vangelise Vlahose založenou na financování obnovy bývalé budovy bosenského parlamentu v Sarajevu ze strany řeckého státu. Monument transformace je více než jen manifestem místních fenoménů kořenících v takzvané střední Evropě. Je to daleko spíše intelektuální mise s cílem vyvážit ambiciózní přehlídku a hloubkový výzkum: umění jako nástroj k poznání. V rámci této dokonalosti by měla být napravena jedna věc: nepřítomnost malby – vyjma zcela zbytečného dyptichu od Yan Pei Ming – již je možno vnímat jako alergii na médium a která může znehodnotit všechno ostatní úsilí, zvláště pak vezmeme-li v úvahu, kolik dobrých malířů může být s touto vizí spojováno.

Pohledy do instalace GHMP Městská knihovna, Monument Transformace, foto: archiv galerie.

Nicola Trezzi

More stories by

Nicola Trezzi