NA OKRAJI ZÁJMU by

by 11. 10. 2009

Po několikaletém působení v prostorách městského Domu kultury se z důvodu celkové rekonstrukce této budovy Galerie Emila Filly dočasně přestěhovala do industriálního komplexu bývalé Severočeské armaturky. V takřka chrámové interiérové dispozici o rozloze přibližně 600 metrů čtverečních rozehrála kurátorka Vendula Fremlová iniciační výstavní počin nazvaný Na okraji zájmu. Pro skutečnou periferii, do prostředí továrních hal a železničních vleček, koncipovala ambiciózní mezinárodní projekt, který reflektoval problematiku neziskového sektoru a sociální ekonomiky.

Zpracování tohoto fenoménu a s ním spojených otázek dotýkajících se solidarity, participace a družstevnictví se zhostilo několik výrazných uměleckých osobností. Kateřina Šedá pro výstavu vytvořila výtvarně-komunitní projekt nazvaný Nedá se svítit, v němž zaznamenává proměnu životního standardu obyvatel moravsko-slezských Nošovic. Tato obec, donedávna proslulá výrobou kysaného zelí, se v současnosti potýká s fatálním narušením společenských mechanismů. Došlo k němu po prodeji území, na kterém hospodařilo místní zemědělské družstvo, automobilce Hyundai. Na téma brutální transformace křehkých sousedských vztahů a celkové sociální nestability zhotovila autorka rozměrnou instalaci, jejíž jednotlivé segmenty byly – podobně jako život v Nošovicích – každý den proměňovány a posouvány.

Umělecká skupina Rafani pracovala na svém projektu přímo v Ústí nad Labem, když v místním družstvu nevidomých Karko zprodukovala krátké videosnímky, na nichž pracovníci chráněných dílen v rámci běžných, repetitivních pracovních úkonů řežou, krájejí a provrtávají bankovky vysoké nominální hodnoty. Tyto nesmyslné úkony jsou konfrontovány s dalšími videozáznamy, v jejichž rámci zaznívají absurdní pracovní pokyny nebo vystupuje se svým prohlášením zástupkyně Svazu českých a moravských výrobních družstev.

Nezastupitelnou částí výstavy Na okraji zájmu se rovněž stal public-artový projekt studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kteří dokumentovali současný sortiment výrobního družstva nevidomých Karko a navrhli zásadní inovacijeho designu i nový styl veškerých propagačních materiálů.

Výstava Na okraji zájmu vznikla z popudu berlínského umělce Andrease Wegnera. Součástí výstavního konceptu byl rovněž jeho model propagačního obchodu s výrobky evropského družstevnictví nazvaný Heavens on Earth. Z autorovy snahy o nalézání souvislostí mezi ekonomickými mechanismy a současným výtvarným uměním vznikla nejenom tatodílčí výstava, ale zejména rozsáhlý projekt Le Grand Magasin podpořený programem EU KULTURA.

Andreas Wegner, Heavens on Earth, 2009, objekt 200×275 cm, fotografie 6x, xeroxy 15x,foto: Radek Jandera.

Michal Koleček

More stories by

Michal Koleček