STANO MASÁR by

by 11. 10. 2009

Tvorba Stana Masára sa viac-menej odohráva v dvoch polohách – ako grafický program komentovaných dejín umenia a práca s každodennou realitou a priestorom.

Po niekoľkých rokoch, keď sme mali možnosť sledovať najmä rôzne variácie piktogramov a hier so známymi výtvarnými dielami, sa na samostatnej výstave v Galérii umenia v Nových Zámkoch opäť dostáva k slovu objekt a priestor.

Pôvodne zamýšľaná prierezová výstava sa nakoniec zúžila na osviežujúcu prehliadku niekoľkých starších cyklov v spojení s novými príspevkami.

Masár poňal tri poschodia výstavných sál ako kontinuálnu hru s priestorom a jeho vnímaním. Dominantnou je séria Entry-no-entry doplnená o Overpressure of being a On the edge, ktoré priestor definujú rôznymi variáciami modifikovaných dvier, radiátorov a stolov.

Symbolika dverí ako nových možností či únikových východov je v Masárovej tvorbe prítomná od samého začiatku, rovnako ako typické konceptualizovanie predmetov bežnej spotreby. Autor sa snaží upriamiť pozornosť na iné vnímanie reality, zapojiť našu fantáziu, pohrať sa s našim vedomím.Provokuje k otváraniu, vstupovaniu, nahliadaniu, žiadne z dverí však funkčné nie sú. Napriek tomu objekty definujú trajektóriu pohybu diváka po galérii a ovplyvňujú jeho správanie. Je to skôr objavná cesta od jedného diela k ďalšiemu, ktoré je skryté za rohom – a ktoré zneistí, rozloží, poprie, mení či úplne zmení jeho funkciu. Paradoxne však jediným interaktívnym prvkom výstavy je projekcia 3D animácie na princípe počítačovej hry, kde sa návštevník môže pohybovať vo virtuálnom priestore Masárových diel usporiadaných v slučke.

Cyklus Entry-no-entry je doplnený novým cyklom Overpressure of being, ktorý tvoria hyperrealistické fragmenty ľudského tela umiestnené na nečakaných miestacha v prekvapivých situáciách. Zo zástrčiek a vypínačov vykúkajú ľudské prsty a do čistej a jednoduchej práce autora s bielymi výstavnými priestormi zrazu vnášajú prvok životnosti. Rovnako ako séria On the edge, ktorá zobrazuje vypreparované myši v hraničných situáciách prebratých zo života ľudí, poukazuje na obohacovanie tematického záberu autorovej tvorby o „živú“ realitu a prechod od priestorových hier k hlbšiemu skúmaniu ľudského správania.

Stano Masár, On the Edge, objekt, 2009, foto: A. Matuštík (GUNZ).

Ivana Madariová

More stories by

Ivana Madariová