BARBARA KRUGER by

by 11. 1. 2010

Počas nedávnej prednášky vo Viedni Barbara Kruger vyhlásila, že to, že je horlivou feministkou z nej nerobí tvorcu „feministického umenia“. Pre autorku, v minulosti veľakrát nesprávne zaškatuľkovanú do kategórie poznačenej skamenelou ľavicovou ideológiou, je to výrazný rozdiel. Samozrejme, jej tvorba je politická, má však viacero dimenzií. Výstava v galérii Sprüth Magers, predstavujúca rané „koláže“, je unikátnou príležitosťou znova vidieť jedno z Krugerovej najlepších období tvorby, ktoré položilo základy neskoršiemu dianiu.

V tom čase pracovala Kruger v New Yorku ako grafická dizajnérka pre časopis, čo bola skúsenosť nepochybne formujúca jej názory na vplyv vizuálnej a masovej komunikácie na životy ľudí. Tieto monochrómne vrstvy textu a nájdených obrázkov sú štúdiami ich vzájomného vzťahu – ale i vtipnými komentármi tém, ktoré si umelkyňa vymyslela alebo vypožičala. Dielo Untitled (Now You See Us, Now You Don’t, 1983) zachytáva dve ruky pod vodou vyťahujúce zátku z umývadla; adresátom diela Untitled (You Are A Very Special Person, 1995), príkladu ošúchanej reklamnej stratégie, ktorá divákovi dokáže navodiť pocit výnimočnosti, nie je nikto iný ako kráľovná; Untitled (We Won’t Be Our Own Best Enemy, 1986) je kolážou znázorňujúcou gigantickú ruku hrozivo sa skláňajúcu nad človekom spiacim nepokojným spánkom. Kruger používa banálne slogany, ktoré v novom kontexte záhadne nadobúdajú nové významy. Krugerovej koláže potvrdili svoju životaschopnosť a údernosť i v dobe Twitteru, Facebooku a im podobných stránok, kde má prakticky každý možnosť zviditeľniť akýkoľvek slogan a na moment získať niečiu pozornosť. Prezentované v Krugerovej rozpoznateľnom rukopise si ich úderné posolstvo naďalej uchováva integrita efektivitu.

BARBARA KRUGER, Untitled (You Are A Very Special Person)/Bez názvu (Si výnimočná osobnosť), 1995, koláž.

BARBARA KRUGER, Untitled (We Decorate Your Life)/Bez názvu (Zdobíme tvoj život), 1955, koláž. S láskavým povolením umelkyne a Sprüth Magers Berlín / Londýn.

Michele Robecchi

More stories by

Michele Robecchi