NENÁPADNÉ MÉDIUM by

by 11. 1. 2010

Kurátorka Mira Sikorová prezentovala v Košiciach čiastočne obmenenú reprízu svojho kurátorského projektu s názvom Nenápadné médium. Jeho premiéra sa uskutočnila minulý rok v Považskej galérii umenia v Žiline, kde voľne nadviazal na odkaz tzv. Celoslovenských prehliadok kresby, organizovaných v PGU v rokoch 1979 – 1992. Ambíciou kurátorky bolo predstaviť súčasnú kresbu a jej rôzne polohy v prácach autorov viacerých generácií. Vo väčšine sa jednalo o už viackrát vystavené a komentované diela, niekoľko ich však vzniklo práve pre túto výstavu. V prvom prípade tak dochádzalo k rozpačitým momentom, keď mali Košičania možnosť vidieť rovnaké, i keď hodnotné diela s odstupom krátkeho času. Na výstave sa stretli napr. akčné gestá Juraja Bartusza, videoinštalácia Michala Murina, akvarely Borisa Sirku, konceptuálne diela Rudolfa Sikoru, počítačové grafiky Marka Blaža, fotografické apropriácie Mareka Kvetana, video Matúša Lányiho či vyšívané obrazy Vlasty Žákovej. Tento výber navodzuje otázky spojené s osnovou výstavy, ktorá sa dá chápať ako prehliadka diel, v ktorých sa kresba viac či menej, často len sprostredkovane, objavuje a vystupuje tak snáď skutočne ako nenápadné médium. Naproti tomu v prácach Svätopluka Mikytu, Viktora Freša, Anny Tretter, či Hartworkers (Dovičáková – Tušan) je síce kresba hlavným výrazovým prostriedkom, ale smeruje predovšetkým k naplneniu ich konceptuálneho obsahu. Platí to rovnako aj o diele Radovana Čerevku – Dobrodružstvá kriminalistiky 2010, na ktoré vzhľadom na jeho premiéru obmedzím svoj komentár. Čerevkova interaktívna inštalácia s kriminalistickými identikitmi – časťami tvárí nakreslenými na fóliách vzbudila spontánny záujem divákov, ktorí neodolali pokušeniu poskladať si konkrétnu podobu. Forma inštalácie navodzujúca kanceláriu kriminalistu bola doplnená videom a retro atmosféru evokovala hudba z rovnomenného československého seriálu.
Voľne chápaný leitmotív výstavy umožnil Mire Sikorovej zaradiť do jej koncepcie autorov s užším či širším vzťahom ku Košiciam a rovnaký princíp je plánovaný aj v pripravovanej bratislavskej verzii. Takto koncipovaná výstava je prínosom k diskusii o zaužívaných spôsoboch prezentácie tradičných výtvarných médií. Môže byť chápaná ako polemika k donedávna obľúbeným periodickým prehliadkam maľby, kresby, grafiky…Osobne sa však domnievam, že nastoľuje aj radikálnejšie otázky: Potrebuje dnes naša umenoveda naďalej triediť a uvažovať o dielach z hľadiska ich výtvarnej techniky? Existuje v súčasnom umení ešte nejaké médium kresby?

Radovan Čerevka: Dobrodružstvá kriminalistiky, 2010, videoinštalácia – stôl, stolička, lampy, fólie, TV, magnetická tabuľa – variabilné rozmery, foto: Archív autora.

Peter Tajkov

More stories by

Peter Tajkov