VIDEOSEKT NA FESTIVALE EARLY MELONS GALÉRIA MEDIUM by

by 11. 1. 2010

Videoumenie zastáva na slovenskej scéne konštantne privilegované postavenie. Nielenže už bola jeho nedávna história a teória monografickyknižne spracovaná, stále je inšpiráciou pre realizáciu rozličných, prevažne študentmi mediálnych katedier iniciovaných projektov ako prehliadka Videoart Match alebo internetové databázy Iný filma Eject. Takmer by sa dalo tvrdiť, že už každý filmový festival na Slovensku mal jeho sekciu aspoň raz zaradenú vo svojom programe.
Videosekt sa ako samostatná súťažná sekcia videoartu vznikajúceho na vysokých umeleckých školách na festivale študentských filmov Early Melon skonal už po tretíkrát a to opäť v koncepcii (video) umelkyne Eji Devečkovej. Oproti minulému ročníku prehliadka rezignovala na svoj medzinárodný rozmer a predstavila iba výber z produkcie troch slovenských vysokých škôl za posledný rok, čo z hľadiska kvality a prestíže projektu trochu uškodilo. Problematickou sa zdá aj výber zaradených prác s prevahou diel z Košíc, čo môže komplikovať proklamovanú konfrontáciu jednotlivých tendencií v rámci lokálnej scény. Zo štyridsiatich dvoch zúčastnených videí vybrala porota (Pavlína Fichta Čierna a Dušan Zahoranský) videoevent študenta košickej Fakulty umení Michala Plachtu Holého Hiding Myself – oceňujúc jeho „autentičnosť a úsporné narábanie s jazykom“.
Prenesenie sekcie z kina do výstavných priestorov galérie Medium sľubovalo poňatie prezentácie vo forme výstavy. Tieto očakávania sa však nenaplnili a sekcia zostala prezentovaná ako klasická jednokanálová projekcia v slučke. V galerijnom prostredí sa vlastne vytvorila provizórna kinosála, negujúca špecifický charakter priestoru. Prehliadka tu mala možnosť – ktorú nevyužila – zaznamenať aj multimediálne presahy v podobe videoinštalácie či videoperformance, ktoré by v kontexte filmového festivalu boli obzvlášť prínosné. Veľkým pozitívom je však fakt, že prostredníctvom Videosektu filmový festival expandoval medzi biele steny galérie a priviedol sem aj jej divákov.
Napriek všetkému má Videosekt potenciál stať sa každoročnou kritickou platformou a zároveň aj akýmsi stimulom videoumenia vďaka hodnoteniu porotcov a udeľovaniu festivalového ocenenia.

Michal Plachta Holý: Hiding Myself, video, 1.00 min, 2009, foto: Archív autora.

Eliška Mazalanová

More stories by

Eliška Mazalanová