FOTOGRAF STUDIO by

by 11. 6. 2010

Výstavní koncepce galerie Fotograf Studio v mnohém navazuje na osmiletou existenci časopisu Fotograf, který soustavně a pozorně dokumentuje i spoluvytváří podobu české fotografické a umělecké scény. Fotograf Studio (dále jen FS) bylo založeno 11. listopadu 2009 nejen jako galerie, ale také jako multifunkční centrum zaměřené především na produkci a postprodukci fotografie s přesahem k širší oblasti „nových“ médií.

Galerie FS je od počátku spravována společně s časopisem Fotograf občanským sdružením Fotograf 07 o.s. Přímým iniciátorem vzniku a zakládajícím členem galerie FS byl a je Pavel Baňka, hlavní kurátorkou galerie se stala Edith Jeřábková, užší galerijní tým dále tvoří Tomáš Hrůza, Markéta Kinterová a Markéta Kubačáková.

Celková koncepce galerie FS tedy vyplynula z logické potřeby výše jmenovaných vyjadřovat se k současné fotografii i k současnému umění obecně nejen formou časopiseckou, ale také souvislou výstavní činností. Komunikace média fotografie s uměním obecně nebo propojení domácí se zahraniční scénou se nadále jeví organizátorům jako závazná náplň galerijního programu, stejně tak jako rozvíjení společných praktických i teoretických projektů s jinými galerijními a výzkumnými subjekty.

Přesah běžné galerijní činnosti i kontakt s negalerijním prostředím přináší galerii Fotograf Studio pravidelné přednášky, semináře a workshopy, které budou pozvolna přecházet od média fotografie do volnějšího prostoru umění a teorie (http:// www.fotografstudio.cz, fotografstudio.cz).

Pohled do instalace Terezy Velíkové, 2010, foto: archiv galerie.

Katarína Uhlířová

More stories by

Katarína Uhlířová