DANIELA BARÁČKOVÁ by

by 11. 10. 2010

Výstava Na ulici 74 od Daniely Baráčkové v Galerii Jelení vyjadřuje specifickou osobní výpověď autorky, která výtvarnou formou reflektuje své zážitky z posledních dvou let. Výstava je rozdělena do dvou sekcí. V první z roku 2009 Baráčková řeší vztah k rodinnému sídlu rodu Baráčků v obci Černá Hora po otcově mrtvici. Obsahové vrstvy jsou v první části tím pádem autentičtější a prolínají se ve třech rovinách. Na počátku byly pro autorku inspirací rodinné fotografie, z nichž vybrala šest snímků, které znovu zaznamenala, ale již s výtvarným záměrem bez lidské přítomnosti. Tak vznikly autentické záběry na rozestavěný dům či záběry z nemocničního prostředí. Druhou rovinou je narativní architektura v podobě modelu složeného z fragmentů šesti staveb „Dům situace“, jež Daniela vytvořila pod klíčem „Forma následuje příběh“. V tomto případě autentický příběh autorky. Můžeme vidět fragment funkcionalistické školy, tělocvičny, kam Daniela chodila, také je zde začleněna konfrontace otce se starostou kvůli rekonstrukci funkcionalistické školy. Tato kauza se odrazila i v Danielině výstavě pod názvem Černá Hora v Galerii mladých v Brně (2009). Vše je ukončeno ve videu Situace (2009). Daniela se svými blízkými v kulisách reprodukuje situace z rodinných fotografií podle vlastního scénáře. Všem účinkujícím vložila do úst komentáře vztahující se k utrpení. Jejich původ je většinou v textech o lékařské etice, filozofii a dějinách medicíny.

Druhá část výstavy vznikla v tomto roce, jedná se o seznam věcí hmotné pozůstalosti autorky z jejího rodného domu Na ulici 74. Vše pak kulminuje ve videu To se ti řekne ahoj (2010), kde Danielina matka hraje roli otce, jenž po mrtvici trpí globální afázií a rodina s ním může komunikovat jen velmi omezeně. Dále se setkáváme s autorkou v roli kontramanipulátora. Prostředí videa je interiér vyklizeného domu před prodejem. Mimo hlavní obsah komplikované rodinné situace autorka řeší mezigenerační nesetkání, opuštění domova a současně hledá svou identitu ve vztahu k rodině i společnosti.

Pohled do instalace výstavy DANIELY BARÁČKOVÉ, Na ulici 74, 2010; To se ti řekne ahoj, video, 2 min., 2010.
Foto: Ondřej Telecký.

Lenka Sýkorová

More stories by

Lenka Sýkorová