GALERIE FENESTER by

by 11. 10. 2010

V červnu tohoto roku zahájila svůj provoz galerie Fenester v pražské Jakubské ulici, je tak další z „vitrínových“ galerií v dnes již dlouhé řadě podobných aktivit, jejichž geneze se dá vystopovat do 90. let k vitrínce Bezhlavého jezdce v Holešovicích. Charakterizuje se jako „window gallery“ nebo „výloha pro současné umění“, čímž nepřímo odkazuje k pražské Window gallery, provozované v letech 1993–2003 British Council na Národní třídě pod kurátorským vedením Andrée Cooke. Princip je stejný: neomezená otevírací doba, žádné vstupné, jen vůle zastavit se na chvíli na ulici a zamyslet se nad vystavovaným. Od podobných nynějších galerií, které se nacházejí ve výloze potravin nebo urnovém háji, se liší drobným detailem: nevznikla z nadšenecké iniciativy mladých umělců, ale díky dramaturgovi klubu Chapeau Rouge, který oslovil historičku umění Barboru Špičákovou, aby se o výstavní prostor kurátorsky postarala. Majitel klubu pak poskytl jedno z jeho oken a zavázal se i k finanční podpoře. Galerie se programově otevírá širokému spektru umělců, kteří mohou využít specifické podmínky výstavního okna. Zatím zde proběhly výstavy především studentů nebo čerstvých absolventů uměleckých škol (Sabina Hašková, Renata Hovorková, Jan Čumlivski, Martin Kubát, Ondřej Přibyl), ale nebrání se ani již etablovaným autorům. Mimochodem, v létě tu jsou skvělé vernisáže na chodníku, uvidíme, jak to bude v zimě.

Více na fenester.cz.

Fotografie z vernisáže SABINY HAŠKOVÉ, foto: archiv galerie.

More stories by

Terezie Nekvindová