HOPKIRK by

by 11. 10. 2010

V priestoroch YMCA v Bratislave nedávno vznikol nový multižánrový priestor pre prezentáciu súčasnej kultúry – Hopkirk. Ide o iniciatívu ľudí z občianskeho združenia OZ (Zuzana Koller, Michaela Bosáková a Bohuslav Gartčíg), vyplývajúcu z nadšenia a z pocitu nedostatku príležitostí pre mladých začínajúcich umelcov, ktorí za sebou nemusia vždy mať podporu umeleckej školy, súkromnej galérie alebo inej inštitúcie. Koncepcia Hopkirku je otvorená, jedinou podmienkou účasti na jeho aktivitách je „dostatok talentu a entuziazmu” a tiež sympatický (i keď možno trochu utopický) cieľ prispieť k narúšaniu úzko vyprofilovaných komunít okolo súčasných galérií a princípov selekcie kultúrnych inštitúcií a teoretickej obce. Hopkirk (Chillout & Culture Bar) je galéria výtvarného umenia, miesto pre performance, workshopy, prednášky, čítačky, koncerty a v neposlednom rade lounge/bar určený pre mladých ľudí so záujmom o súčasnú kultúru. To, že ich je dosť, ukázali už prvé mesiace fungovania a potvrdila sa životaschopnosť projektu aj z hľadiska medzery na bratislavskej alternatívnej scéne po postupnom zániku iných podobných projektov. Hopkirk za krátku dobu existencie okrem koncertov a workshopov uviedol aj niekoľko výstav predstavujúcich tvorbu najmladšej generácie maliarov (Oľga Paštéková, Lucia Tallová, Alex Zelina), ale i fotografov a rôzne alternatívne projekty.

Aj keď Hopkirk nie je typ galérie so striktným kurátorským vedením a vyhraneným názorom (snáď okrem orientácie na alternatívnu scénu), báza prirodzeného, možno až živelného výberu v sebe nesie potenciál na vytvorenie živého prostredia podporujúceho výmenu, diskusie a vzdelávanie nastupujúcej generácie umelcov i divákov.

Pohľad do priestorov Hopkirk, Bratislava, 2010, foto: Juraj Bartoš.

Diana Majdáková

More stories by

Diana Majdáková