KRISTIÁN NÉMETH by

by 11. 10. 2010

Predsudky voči rôznym formám odlišností nie sú ani dnes u nás ničím výnimočným. Na stav či problém vzťahu spoločnosti a homosexuálnej orientácie upozorňuje mladý výtvarník Kristián Németh (1983). Vo svojej prvej samostatnej výstave s výstižným názvom Coming out predstavuje takzvané queer art, teda gay art, kde výraz Coming out označuje vývinový akceptačný proces človeka s jeho menšinovou emocionálnou a sexuálnou orientáciou. Hoci v predošlých projektoch priestor Soda Gallery predstavil hlavne závesný obraz, fotografiu a grafiku, jeho členenie umožnilo prezentovať 8-minútové video Mreže v samostatnej miestnosti. Zachy- táva postoj katolíckej cirkvi k homosexualite. Németh diktafónom zaznamenal svoju spoveď a dodatočne ju doplnil o videozáznam priestoru kostola spoza mreže spovedelnice.

Kňaz, zastupujúci cirkev, sa tak stal jej hovorcom a po vypočutí homosexuálovej spovede odporúča zrieknutie sa spôsobu života „priečiaceho sa prírode“. Z upozornení tiež vyplynie, že homosexuál nemôže absolvovať spoveď a sväté prijímanie.

Vo zvyšku priestoru galérie autor načrtol ďalšie dve roviny problematiky. Sériou fotografií nazvanou Gay naci proud priblížil kontroverznú tému gay nacizmu. Formou inštalácie s ústrednou fotografiou, portrétom Ernsta Röhma – spoluzakladateľa a veliteľa polovojenských oddielov SA v Tretej ríši, ktorý bol známy svojou homosexualitou, sa autor snažil vložiť Ernsta do úlohy skrytého pozorovateľa, voyera. Ten tajne sleduje nahých kúpajúcich sa a oddychujúcich nemeckých vojakov z II. svetovej vojny – zachytených na ostatných fotografiách.

Németh pracuje systematicky, vlastné minimalistické podania opiera o faktografické informácie. V úlohe performera otvorene demonštruje svoje postoje, ktorých výstup pripomína investigatívnu reportáž.

KRISTIÁN NÉMETH, Mreže, 2010, still z videa, foto: archív autora.

Michal Štofa

More stories by

Michal Štofa