PAVLA SCERANKOVÁ by

by 11. 10. 2010

Synagóga – Centrum súčasného umenia Galérie Jána Koniarka (GJK) v Trnave dlhodobo poskytuje priestor pre site specific inštalácie alebo projekty pracujúce s pamäťou miesta. Ostatná výstava Týmpádom nič Pavly Scerankovej a kurátora Miroslava Zajaca vznikla tri roky po tom, ako Sceranková získala cenu „Cyprián“ na Bienále mladého umenia Skúter 2007, usporiadanom GJK. Tu znova používa svoje obľúbené médiá, interaktívne sochy, inštalácie, video, fotosochu, ale aj nový prvok 3D animácie.

Sakrálny priestor okupuje monumentálna pohyblivá interaktívna socha Idem (2009). Je akýmsi ústredným motívom, ktorý púta divákovu pozornosť od vstupu do synagógy. Na prvý pohľad jednoducho z dosák konštruované rozmerné koleso, schopné pojať vo svojom strede dospelého vzpriameného človeka pripomína stredoveký dobývací stroj. Poskytuje však jedinečnú možnosť absolvovať „jazdu“ priestorom v jeho vnútri. Vnímateľ pocíti neistotu, keď sa vlastným pričinením, stúpaním vždy na kolmú stenu, otáča a posúva z bodu A do neurčita („idem nevedno kam“).

Iný interaktívny drevený objekt Choď preč, vráť sa (2009) vznikol počas Scerankovej pobytu v Kanade. Pohyblivý štrnásť kolesový pontónový most vychádza z reálneho funkčného mosta. Jeho realizácia je presným opisom, individuálnou interpretáciou videného deja vnímaného autorkou: prichádzaním na most, jeho prejdením a odídením z neho. Postupným skladaním jednotlivých fáz vnemu sa inak statický monument mení na pohyblivý ornament – alebo oceľový most na harmoniku, ktorá od seba odstrčí protiľahlý vzďaľujúci sa breh.

Video Parking Loop (2009) tiež vzniklo v Kanade. Architektonický model nadzemného parkoviska sa vo videoslučke mení z celkom plochej, nízkej stavby na nekonečne vysoký mrakodrap.

Sceranková aj tu predstavila svoje odľahčené, vtipné vnímanie objektu v priestore a čase. Prostredníctvom hry spája rôzne staré stopy v pamäti, predstavuje deštrukciu ako stavebný princíp („28 stotín Synagógy“), alebo sa snaží o nevedecký výskum vlastných snov („Observatórium“ 2010).

Pohľad do inštalácie výstavy PAVLY SCERANKOVEJ Týmpádom nič v Synagóge – centre súčasného umenia v Trnave, 2010, foto: archív autorky.

Michal Štofa

More stories by

Michal Štofa