THE ARTIST IN THE (ART) SOCIETY by

by 11. 10. 2010

„Myšlenková konstrukce“ střední Evropy, bruselským jazykem označená termínem PECO – „Pays d´Europe centrale et orientale“, je jevištěm, na kterém tradičně dochází k průniku kulturních dění. Tento svým způsobem přehlédnutelný, avšak i kruciální prostor je nucen nejenom k vyrovnání se se svou vlastní entitou poznamenanou minulostí, ale i k definování svého chování v globálním společenství. Výstavní projekt „The Artist in the (Art) Society“ kurátorského týmu Andrea Domesle, Frank Eckhardt a Michal Koleček tematizuje takto chápané prostředí, milieu uměleckého provozu. Jednotlivé, často odlišné kulturní formace jsou citlivě ukazovány jakožto realizační plochy, promluvy umělců v rámci společenství. Způsob zviditelnění můžeme označit termínem „areálová studie“. Ta řeší základní areálové kompetence v relacích: umělec a umělecký trh, vzdělání umělce a vývoj umělecké práce/inspirace, každodenní společenské aspekty umělecké scény. Výstava má silnou narativní koncepci a odráží zvláštní stav evropského regionu od poloviny devadesátých let minulého století do současnosti. Umělci střední a východní Evropy zde vyprávějí příběhy o svém fungování v „naší západní společnosti“. Daným úhlem pohledu je následně odkryta současná diference mezi pro storem PECO a globálně fungujícími, dynamickými ekonomikami, v nichž jsou strategie použité umělci sofistikovanější. Projekt naznačuje i určitý náhled budoucnosti takto vnímaného pole. Nutnost vyrovnání se s pokračující evropskou integrací povede pravděpodobně k proměně recepce zmíněných strategií, jež v budoucnosti mohou být vnímány jako „pouhé“ zajímavé historické příběhy. Vystavující umělci: Eric Anglès, AZORRO, bankleer, Nin Brudermann, com & com, Richard Fajnor, Sabine Groß, Christian Jankowski, Kai Kaljo, Anna Konik, František Kowolowski, Lutz & Guggisberg, Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Barbara Naegelin, Guido Nussbaum, Tanja Ostojić, Fia-Stina Sandlund, Antje Schiffers, Mladen Stilinović, John Wood & Paul Harrison, Erwin Wurm, Sus Zwick & Muda Mathis & Fänzi Madörin.

JOHN WOOD & PAUL HARRISON, Dvacet šest – Kreslící a padající věci, 2001, video, 14:15 minut, foto: Radek Jandera.

BANKLEER, To, co přichází, 2008-2010, instalace,
foto: Radek Jandera.

Martin Kolář

More stories by

Martin Kolář