DONATO PICCOLO by

by 11. 12. 2010

Zažili ste už na vlastnej koži hurikán? Videli ste niekedy v galérii búrku či dážď? Počas septembra ste túto možnosť mali na výstave Reverzibilné mechanizmy, ktorú v galérii Space pripravil mladý taliansky výtvarník Donato Piccolo pod kuratelou Lýdie Pribišovej.

Donato Piccolo sa vo svojej tvorbe okrem iného venuje skúmaniu fyzikálnych a prírodných javov z hľadiska racionality i emocionality, experimentom posúvajúcim hranicu medzi umením a vedou, ako aj procesom, ktorých vznik a zánik je reverzibilný. Ako sochárske materiály využíva napríklad efemérnu vodnú paru či svetlo, dôležitou zložkou jeho diel je interaktivita s divákom. V Bratislave predstavil šesticu najnovších prác. Inštalácia Hurricane Room (2010) vytvárala v uzatvorenej miestnosti pomocou pary, stroboskopov a ventilátorov dojem, že ste sa ocitli priamo v uragáne. Neviem povedať, či to tak v uragáne naozaj vyzerá, ale pocit to bol ozaj nepríjemný. Objekt Hurricane XI (Responsibility)(2010) pozostával z veľkého skleneného kvádra, v ktorom bol „uväznený“ umelý uragán vytvorený z vodnej pary. Na inom mieste galérie sa pohybom diváka aktivoval parný gejzír – interaktívny site-specific objekt Reversible Pavement (2010) zabudovaný v podlahe. Objekty a inštalácie, z ktorých niektoré vznikli priamo pre priestor galérie, dopĺňali kresby ponášajúce sa na vedecké či konštruktérske náčrty. Výstava celkovo skôr pripomínala akési laboratórium, v ktorom sa šialený profesor nebezpečnými pokusmi snaží spútať prírodné živly. Celkom dobre by som si tu vedel predstaviť stredoškolskú dvoj-exkurziu z fyziky a estetiky. Fyzikárka by nám pútavou formou objasnila niektoré fyzikálne javy, učiteľka estetiky by zas názorne ukázala, aké podoby môže mať súčasné vizuálne umenie, že dielo nemusí byť len artefakt, ktorý pretrvá stáročia, a že umenie nás nemusí stimulovať len emotívne, ale môže zamestnať aj náš rozum. Napríklad pri uvažovaní nad tým, kde sú dnes hranice umenia. Preto nabudúce, keď sa ocitnete v búrke, snažte sa ju vnímať aj ako umelecké dielo…

Pohľad do inštalácie výstavy DONATA PICCOLA Reverzibilné mechanizmy v SPACE, Bratislava, 2010, foto: Paťo Safko.

Omar Mirza

More stories by

Omar Mirza