GALERIE 21. STOLETÍ / PRVNÍ STUCKISTICKÁ GALERIE by

by 11. 12. 2010

Na počátku října minulého roku zahájila provoz nová výstavní síň zaměřená na současné umění. Sídlo galerie, která zvolila název Galerie 21. století, se nachází přímo naproti vstupu do Veletržního paláce NG na ulici Dukelských hrdinů v Praze. Při svém vzniku se zaštítila i přísně vyhraněným programem – jejím zaměřením je prezentace tvorby stuckistů, a to nejen české odnože tohoto hnutí (The Prague Stuckists), ale v budoucnu i jejích zahraničních členů v konfrontaci s těmi domácími. Hodlá tak veřejnosti představovat především malbu, a to takovou, která stojí na základech figurace a také na kvalitně řemeslně odvedené práci, jíž se stuckisté zaštiťují.

První výstava koncipovaná kurátorem a teoretikem českých stuckistů, Robertem Janásem, představila základní tendence, kterým se věnují stuckističtí autoři a umělci jim blízcí. Kromě členů skupiny (J. Hauschka, R. Janás, Jaromír 99, F. Kudrnáč, L. Orlita, M. Salajka, J. Spěváček, M. Urbanová, J. Valečka) se tu tak jako hosté představili i výtvarníci, kteří mají ke stuckismu blízko (R. Franta, J. Gemrot, I. Grimmich, K. Jerie, L. Miffek) výrazem, i generačně. Následující výstavy jsou pak koncipovány jako představení jednotlivých autorů, přičemž první samostatný výstavní projekt připravil Jiří Hauschka, který je z českých stuckistů vedle Roberta Janáse nejúžeji propojen s britskou scénou. První konfrontace českých členů hnutí s ní pak proběhne v londýnské městské galerii Lauderdale Haus v dubnu 2011. Na závěr jen dodejme, že v současné chvíli existuje 209 stuckistických skupin ve 48 zemích světa, avšak jen tři galerie, které poskytují prostor výhradně stuckismu. Tou třetí je právě pražská Galerie 21. století. Více informací o Stuckistech naleznete na www.atuckism.com a www.prague-stuckists.eu.

Pohled do výstavy JANA SPĚVÁČKA v Galerii 21. stoleti, foto: archiv galerie.

Kateřina Tučková

More stories by

Kateřina Tučková