Hra na náhodu by

by 11. 12. 2010

Poukázáním na industriální klima Předlic, které historicky prošly intenzivní důlní těžbou, jež ovlivnila sociální složení obyvatel, uvádí návštěvníky výstavy do autentického problému. Součástí výstavy je aktivní participování přizvaných odborníků, jejichž texty spolu s dokumentačním obrazových materiálem se stávají plnohodnotnou součástí výstavy a vedle vystavených děl velmi dobře dokreslují objektivní obraz o současném stavu Předlic. Zapojeny jsou do výstavy i místní děti, jež měly možnost se zapojit aktivně umělecky do programu vernisáže. Lze zde také nalézt dokumentaci fotografií se souhrnným textem o letošním mezinárodním workcampu, který pořádala organizace Člověk v tísni letos poprvé v rámci nově otevřeného centra pro maminky s dětmi. Dále výstavu doplňují umělecké projekty ve veřejném prostoru města Ústí nad Labem, které pořádá FUD UJEP.

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA Hra na náhodu v Galerii Emila Filly kurátorů Zdeny a Michala Kolečkových navazuje na tradici spolupráce Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně s městem Ústí nad Labem v oblasti zviditelnění sociálních témat formou uměleckého vizuálního zpracovaní. Prostřednictvím výstavy Hra na náhodu se dostává do popředí industriální předměstí Ústí nad Labem – Předlice. Kurátorský až aktivisticky pojatý přístup zapojit do mezinárodní přehlídky zahraniční a české umělce v přímé konfrontaci se studenty a absolventy FUD UJEP, jež budou ve svých dílech reagovat na aktuální sociální atmosféru Předlic, dokládá, že i uměleckým projektem lze upozornit na společenské problémy. Předlice v historii prošly po druhé sv. válce odsunem původního německého obyvatelstva, po roce 1990 se Předlice staly ghettem sociálně vyloučených osob a v současnosti se jedná o oblast s vysokou koncentrací romské populace, jež se podílí na devastaci původní zástavby. Projekt Hra na náhodu je produkčně zajímavě propojený s výzkumným projektem The Art Of Urban Intervention ve spoluprací s Muzeem města Ústí nad Labem a obecně prospěšnou společností Člověk v tísni. Prezentací projektu Ústí/Aussig – Architektura na severu Čech na výstavě spolu s interaktivní možností přístupu na webovou doménu projektu (aussig.mysteria.cz) si lze přímo na výstavě vytvořit představu o architektonickém vývoji města Ústí nad Labem. Výstava se tak stává zajímavým skloubením dokumentace a přímé vizuální interpretace problémů předměstí Ústí nad Labem – Předlic.

Výstava Hra na náhodu se takto stává tzv. kolektivní uměleckou akcí vizuálních umělců, designérů, historiků, muzejníků a sociálních pracovníků. Hned u vchodu dominuje videoinstalace německého filmaře s českými kořeny Haruna Farockiho s názvem Dělníci opouštějící továrnu v jedenácti dekádách z roku 2006. Po válce jeho rodina musela opustit sudetoněmecký Jičín a přemístila se do Berlína. Harun Farocki je především znám svými experimentálními filmy a propracovanými videoinstalacemi. Dále se na výstavě můžeme setkat s videji reagujícími na rasovou diskriminaci. Lze zde shlédnou videoinstalaci Tamary Moyzes TV t-error nebo video Základní škola Předlice od Miroslava Haška. Samotný vizuální styl výstavy navržený grafickými designéry Jakubem Štěpánkem a Ivou Š. Tattermuschovou je založen na hře ve formě značky výstavy – sprejové šablony, která vytváří z každé pozvánky a plakátu originál. Designéři jsou zde také zastoupeni mapou, jež vznikla ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem, jež dokládá slavnou industriální éru Předlic. Mapa byla vydána v limitované edici 100 kusů sítotiskových grafických listů. Většinu vystavených artefaktů nelze vyjmout z výstavy a bez kontextu výstavního tématu ztrácejí na své autenticitě a na svém významu. Chátrající industriální atmosféra spolu s poukázáním na sociální složení obyvatel Předlic se staly hlavní inspirací většiny vystavujících.

Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem 20. 10. – 19. 11. 2010

Kurátoři: Zdena a Michal Kolečkovi.

Umělci: David Adam, Jaroslav Dufek, Harun Farocki, Todd Forsgren, Miroslav Hašek, Zdena Kolečková, Lucas Lenglet, Tamara Moyzes, Jakub Štěpánek, Iva Š. Tattermuschová, Vladimír Turner, Shlomi Yaffe.

Hostující odborníci: doc. PhDr. Kristina Kaiserová; CSc., Ing. arch. Jan Jehlík; Mgr. Martin Krsek; Ing. arch. Matěj Páral; RNDr. Miloslav Šašek CSc.; Mgr. Alena Wegerová

Vernisáž a pohled do expozice výstavy Hra na náhodu,
foto: Radek Jandera.

Lenka Sýkorová je historička umění, doktorandka na FUD UJEP a kurátorka pražské Galerie Altán Klamovka. Působí na FaVU VUT v Brně na Katedře teorií a dějin umění.

More stories by

Lenka Sýkorová