MÁRIA ČOREJOVÁ by

by 11. 12. 2010

Mária Čorejová je absolventkou ateliéru plus minus XXI prof. Daniela Fischera. Hoci ateliér sa primárne zameriava na maľbu, jeho absolventi sa suverénne a s ľahkosťou pohybujú v oblasti viacerých médií. To je prípad i Márie Čorejovej, ktorej portfólio zahŕňa maľby, kresby, videá i priestorové inštalácie.

Výstava Mind Games vo viedenskej Strabag Art Lounge v Donau City prezentuje Čorejovej ostatnú tvorbu – sériu tušových kresieb, ktoré jej zabezpečili miesto medzi štyrmi finalistami tohtoročnej Strabag Award. Séria takmer päťdesiatich kresieb je tematicky rôznorodá, i keď isté príbuznosti medzi jednotlivými dielami existujú. Predovšetkým je to absurdnosť, priam surrealistické prepájanie viacerých, často protichodných prvkov a tém do nových kompozičných celkov. Divák je tak konfrontovaný s absurdnými výjavmi či bizarnými svetmi, v ktorých sa miešajú športové témy a architektonické fragmenty, objekty nášho každodenného života, dokonca i religiózne motívy.

Čorejovej záujem o každodennú realitu bol evidentný už v jej predchádzajúcich maľbách, kde sa autorka predstavila ako portrétistka banálnych vecí – či už to bol „portrét” posteľného prádla, tašky, potravín, nábytku alebo lopty. V rámci Mind Games ide Čorejová ešte ďalej – každodennosť je len odrazovým mostíkom pre vytváranie iluzívnych, surrealistických environmentov, ktoré diváka vťahujú do vlastných svetov s vlastnou logikou a pravidlami. Kľúč k čítaniu jednotlivých diel autorka neponúka a ich dekódovanie necháva na divákovej predstavivosti.

Dôležitou súčasťou výstavy je i samotná prezentácia diel. Kurátor Juraj Čarný sa spoločne s umelkyňou rozhodol pre inštaláciu navodzujúcu „neporiadok“ a akýsi chaos. Diela sú hravo, organicky, bez náznaku usporiadanosti či obsahovej hierarchie rozmiestnené po celom priestore galérie, čo ešte viac podčiarkuje námetovú rôznorodosť a núti diváka zapozerať sa bližšie – častokrát sa až zohnúť k zemi, aby mohol nerušene skúmať jednotlivé „príbehy“. Výnimočná je i bravúrnosť prevedenia kresieb, kde prostredníctvom niekoľkých ťahov, línií, jednoduchých no prekvapivých a nápaditých kompozícií Čorejová dosahuje požadovaný výraz výsledných diel. Výstava Mind Games je dôkazom výnimočného kresliarskeho talentu Márie Čorejovej ako i skutočnosti, že kresba ako autonómne médium má svoje pevné miesto v súčasnom umení a dokumentuje svoju schopnosť zaujať diváka.

MÁRIA ČOREJOVÁ, I am on so many ways to you, 2010, tuš na papieri, 50×64 cm, foto: Farid Sabha.

Katarína Slaninová

More stories by

Katarína Slaninová