MIRIAM BAJTALA by

by 11. 12. 2010

Bratislavská galéria Krokus uviedla samostatnou výstavou s názvom Home stories v koncepcii Gabriely Kisovej tvorbu na našej scéne ešte neprezentovanej rakúskej umelkyne slovenského pôvodu Miriam Bajtaly. Tažisko výstavy tvorila séria troch fotografií s názvom Der Geschmack (Nr. 1), Serie die feinen Unterschide (Mutter / Vater / Kind), frei mit P. Bourdieu / Vkus (č. 1), séria Jemné rozdiely (Matka / Otec / Dieťa), voľne podľa P. Bourdieu, ktorej názov napovedá, že môžu byť začiatkom roz- siahlejšieho autorského programu. Jedná sa o inscenované portréty umelkyniných rodičov zahalených do bielych plachiet v ich súkromnom prostredí. Manipuluje tak s divákovou pozornosťou, upriamuje ju na prostredie, ktoré portrétovaní obývajú a pretvárajú svojou každodennou činnosťou. Spočiatku by sa tento prístup mohol javiť ako ironická ilustrácia teórie francúzskeho sociológa, použitá len ako inšpirácia na vytvorenie kuriózneho portrétu. Stratégiou zveličenia však „preveruje“ správnosť Bourdieuovej teórie – pokusom o naznačenie spoločenského postavenia svojich rodičov prostredníctvom poodhalenia ich životného štýlu a vkusu vytvára genealógiu svojho vlastného sociálneho postavenia a čiastočne naznačuje aj genézu asimilácie imigrantov z „Ostbloku“. Na základe (podľa mňa trochu schematizujúcej) paralely sa vedľa predchádzajúcej série fotografií ocitla intervencia v galerijnom priestore, postava skrývajúca sa za záclonou nazvaná Nichts als Gespenster / Nič len prízraky. Staršia tvorba Miriam Bajtaly bola zastúpená videom Paranoia (Death Valley), kde sa v nekonečnej slučke odohráva dej prenasledovania a lovu obete v prostredí ruín opusteného mestečka v americkej púšti. Lov alebo naháňačka ako jeden z kľúčových motívov klasickej kinematografie, kde je obeťou samotná autorka a prenasledovateľom kamera, je „rozanalyzovaný“ na dva samostatné deje – akt unikania a prenasledovania. Pre videá a videoinštalácie Miriam Bajtaly, ktoré tvoria podstatnú časť jej tvorby, je časté používanie digitálnej manipulácie, charakteristického strihu a modifikovanie časovej stopy ako nositeľov významu.

Pohľad do inštalácie výstavy MIRIAM BAJTALY Home Stories v galérii Krokus v Bratislave, foto: Boris Németh.

Eliška Mazalanová

More stories by

Eliška Mazalanová