SLÁVA SOBOTOVIČOVÁ by

by 11. 12. 2010

Výstava 10 minut v Entrance Gallery představuje tvorbu Slávky Sobotovičové, jež vznikla letos a pro prostor této galerie. Převažujícím médiem není, jak by se dalo očekávat, videoart, ale fotografie. Celý výstavní projekt 10 minut spojuje proces času a pohybu v rámci zkoumání rozdílného vnímaní časového toku, což je naznačeno motivem rostlin a zvířat. Jediné zastoupené video uvádí diváka do zdánlivě banálního děje dokumentujícího život rostlinné vegetace v rytmu dálnice. Kromě projíždějících automobilů a následného zachvění rostlin se zde neděje nic převratného. Video koresponduje s objektem živé rostliny vyrůstající z torza hudebního nástroje, konkrétně bubnů. Jde o citování již použitého přístupu, který autorka užila v objektu s vykynutým těstem vytékajícím z koše (2005).

Současná výstava 10 minut je více zaměřena na zkoumání různých vychýlených temp času. Nejlépe to lze vyčíst z dvojic fotografií. Autorce sloužily jako inspirace starší fotografie z prostředí Karlína. Na jedné z nich se můžeme setkat se záznamem akce z roku 2005, kdy autorka před vchodem do Karlin Studios zasadila strom a rituálně jej pomočila. Na výstavě jsou starší předlohy doplněny o aktuální fotografie ve zdánlivě stejném kompozičním rámci. Při srovnání lze nalézt náznaky časového posunu, ale také nedefinovatelné a nevyřčené emoce a určitou vyprázdněnost tématu.

Slávka Sobotovičová vytváří podivné vizuální formy, kterými často odkazuje k banálním tématům. Mnohdy se u ní setkáváme s odkazy na civilizační tradice v koloběhu života. Na doprovodném DVD katalogu, jenž slouží jako retrospektivní přehlídka videí, lze tyto odkazy nalézt. Najdeme tu i textovou hru Člověče, jak vystavit video od kurátorky Pavlíny Morganové. Hra svým parodicky didaktickým přístupem nabourává v dnešní době často relativizovanou pozici umělce a kurátora. DVD booklet vznikl jako subverzivní doplněk výstavy.

SLÁVA SOBOTOVIČOVÁ, pohled do výstavy 10 minut, digitální tisky, objekt, video, 2010, foto: archiv autorky.

Lenka Sýkorová

More stories by

Lenka Sýkorová