SYBREN DE BOER by

by 11. 12. 2010

Nizozemský umělec Sybren de Boer v Čechách vystavuje již podruhé, poprvé se zde objevil na loňské finálové výstavě soutěže Startpoint v Klatovech. Na své výstavě v etc. galerii nazvané pragmaticky 1:1 prezentuje svoji instalaci, pokrývající podlahu a část stěn galerie. Lze trochu zaváhat u slova instalace, pod nímž si většinou představíme prostorovou realizaci, zvlášť když je u ní uvedeno, že je sestavena z předmětů. V tomto ohledu nás De Boerova relizace poněkud mate, jelikož je sice sestavená z drobných předmětů typu provázků, psacích per, žárovek či nedopalků cigaret, ty jsou ale jakoby jen ve dvou rozměrech seřazeny do podivného schématu, připomínajícího soustavu elektrických obvodů. Na první pohled může divák od této sestavy očekávat nějakou „funkčnost“, ale při bližším pohledu pochopí, že řazení předmětů má spíše poetické kvality, související s formálními postupy experimentální poezie. Toto zvláštní napětí mezi racionalismem schématu a poetickou řečí založenou na estetice nezvyklých kombinací věcí je u umělce založeno na hravém postupu při vytváření díla, který je pro něj evidentně stejně důležitý jako vystavený výsledek.

Na počátku umělcovy práce stojí příprava jednotlivých prvků jeho díla, jako by šlo o části dětské stavebnice. K této fázi tvorby poukazuje i „polotovar“ výstavy prezentovaný na pozvánce. Následná práce s vyplňováním schématu je podstatným a zhodnocujícím momentem celého díla. Liší se tak od jinak v díle využité estetiky, vycházející z dadaismu, jež používá archaické předměty, jako jsou hroty inkoustového pera. Sybren de Boer na této výstavě prezentoval jakousi prostorovou kresbu, která svou systematickou, a přitom poetickou strukturou stojí v pozici poněkud odlišné od těch, které známe z českého prostředí, a už samotná tato okolnost spojená s kvalitou díla z této výstavy učinila událost, která by neměla být přehlédnuta.

Pohled do instalace výstavy SYBRENA DE BOERA, 2010, foto: archiv galerie.

Viktor Čech

More stories by

Viktor Čech