217©ENTER THE BITCH ZONE by

by 11. 4. 2011

Jednou z udalostí tejto jari na scéne malých bratislavský galérií bolo znovuotvorenie galérie Enter v oveľa veľkorysejšom priestore na Zámočníckej 10. Prvou výstavou v Evanjelickom dome bola razantná prezentácia študentov a absolventov 4. ateliéru, prepojených zdanlivo banálnym faktom – spoločným ateliérom 217. Na výstave sa prezentujú obrazmi, ale aj inštaláciami reagujúcimi na „punkový“ ráz čiastočne zrekonštruovaného priestoru.

Andrejovi Dúbravskému pomáhajú zvyšky pôvodnej maľovky zdôrazniť „surovosť“ kresby – priamo na stene ju kombinuje s jeho typickými portrétmi mužov. Vyschnutá hlava mŕtvej ryby a naplavené drevá dopĺňajú kresby vytvorené tušom a morskou vodou. Spoločný obraz Mateja Fabiana s Katarí- nou Janečkovou, vystavený vo vymaľovanej časti galérie, tak ako aj jej ďalšie diela pracuje s kombináciou starších prvkov – medveďov, latexovej masky (tentokrát ako objekt) a najnovšie rukavíc na thajský box. Matej Fabian vystavuje nové obrazy, zaujímavo však pôsobia doteraz neprezentované figuratívne kresby v uzučkej chodbe vedúcej k jeho objektu Hranica lesa (2011). Rastislav Sedlačík predstavil site specific realizáciu Escapist (2011), v ktorej reaguje na zelenou olejovou farbou namaľovaný sokel, ktorý využíva ako pomyselný horizont pre krajinnú maľbu. Z dynamicky poňatého priestoru vystupuje sadrokartónová exit figúra, ktorú Sedlačík používa od 2003. Do neupraveného priestoru chodby umiestnil novšie kresby na plátne s témou kontajnerov.Michal Černušák a Roman Bicek pracovali v ateliéri 217 v tom istom období a v Enteri prezentujú novšie maľby. Bicekov drsný rukopis a téma sídliska a symbolov moci (obraz s Hummerom) boli typické už pre staršie diela. Černušák konzekvetne pokračuje v programe skúmania sociálno-politických tém a využívania mediálnych zdrojovrealizovaných hladkou airbrushovou maľbou. Výstava ©enter the bitch zone, v kurátorskej koncepcii Vandy Sepovej, predstavila už známu polohu súčasnej maliarskej tvorby šiestich autorov, avšak ukázala, že priestorové realizácie sa čoraz viac stávajú neoddeliteľnou súčasťou ich tvorby.

RASTISLAV SEDLAČÍK, Escapist, 2011, akryl, akrylový sprej na stene, sádrokartón, 270x450cm.
KATARÍNA JANEČKOVÁ & MATEJ FABIAN, Bez názvu, akryl na plátne, 2011.
Foto: archív autorov.

Juliana Mrvová

More stories by

Juliana Mrvová