ARTMAP WEB by

by 11. 4. 2011

Platforma pro současné umění se z původního přehledu pražských galerií postupně rozšířila na celou ČR, což vedlo autory projektu ke snaze o dynamičtější rozvoj. ArtMap už dnes nepatří jen uzavřené umělecké scéně, zajišťuje si naopak výraznější komunikaci s širším publikem – nejen rozesíláním týdenního newsletteru s přehledem akcí, ale i pomocí nově otvíraných rubrik „téměř pro cokoliv“: např. insiders choice obsahuje krátké texty od teoretiků, kurátorů a umělců; ti zároveň vytvářejí krátké spoty pro artmapácký YouTube kanál, který se třeba stane dalším z online otevřených archivů místního videoartu. Pokud pak jednou vznikne připravovaná anglická verze webu, mohl by ArtMap klidně dobře fungovat jako vstupní informace do aktuálního profilu zdejší umělecké scény na mezinárodní úrovni.

Kromě tištěné pražské verze je ve spolupráci s Moravskou galerií, Domem umění a Wannieck gallery Brno připravována brněnská ArtMap, která by měla začít vycházet v první třetině roku 2011.

More stories by

Eva Krátká