BIENNIAL FOUNDATION

11. 4. 2011

FLASH ART: Kedy ste založili Biennial Foundation (BF)?

Marieke van Hal: Nadáciu sme založili v novembri 2009. Oficiálne je zaregistrovaná v Amsterdame, kanceláriu máme v Aténach, ale naša pôsobnosť a dosah je globálny.

FA: Aké je poslanie tejto organizácie?

MvH: Bienále sa konajú už vyše storočia, no doteraz neexistovala nezávislá organizácia, ktorá by ich spájala. BF je prvá nezisková nadácia, ktorá sprostredkúva prepojenie medzi organizáciami a profesionálmi pracujúcimi v rámci globálneho odvetvia bienále – poskytuje zdroje a otvorenú platformu pre výmenu, spoluprácu a výskum. V roku 2007 som ako bývalá riaditeľka 1. Bienále v Aténach iniciovala vznik European Biennial Network. Biennial Foundation svojím spôsobom túto sieť zdokonalila a vytvorila nezávislú a globálne orientovanú inštitúciu.

FA: Kto vás podporuje?

MvH: Podporuje nás holandská Mondriaan Foundation, Inštitút medzinárodných kultúrnych vzťahov z Nemecka (IFA) a Fond BKVB z Holandska; našim sponzorom je ArtnSports z gréckych Atén. BF je mladá nadnárodná organizácia. Doterajšia podpora je inovatívna a poukazuje na fakt, že tieto organizácie pôsobia nielen bilaterálne, ale aj globálne. Aby sme mohli rásť a rozvíjať sa i naďalej, pracujeme na vytváraní ďalších finančných partnerstiev.

FA: Čo bude vaším ďalším projektom?

MvH: Pracujeme na webstránke, ktorá sústreďuje vedomosti o bienále a bude dôležitým centrom informácií o aktivitách jednotlivých bienále, odborných znalostiach a novinkách. Stránka je prvým krokom k tomu, aby sme zhmotnili ideu globálnej kolegiality. BF tiež rozvíja ideu profesionálne- ho fóra World Biennial Forum (WBF), ktoré by malo profesionálom z medzinárodnej komunity okolo bienále, akademikom aj odborníkom poskytnúť medzinárodnú multilaterálnu platformu. WBF sa vždy bude konať v rámci iného bienále na rôznych miestach sveta. Bude to miesto, kde sa môžete stretnúť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, dozvedieť sa viac o štruktúre a inováciách bienále a zdieľať možnosti a výhody spolupráce. WBF sa bude konať každé dva, respektíve tri roky.

FA: Robíte výber bienále, alebo na váš web zaradíte všetky?

MvH: BF sa zameriava rovnako na zavedené ako aj na nádejné bienále. Dnes je ťažké sledovať presný počet všetkých bienále a trienále. Rovnako ťažká je aj odpoveď na otázku kategórie – aké sú základné prvky, ktoré ustanovujú bienále a právo pomenovať takto nejakú prehliadku?

Vytvorenie systematického prehľadu bienále by znamenalo hovoriť z istej autoritatívnej pozície. Naopak, hovoriť o bienále znamená pochopiť, že neexistuje jeden názor, jedna pozícia (geografická, kultúrna alebo konceptuálna) alebo jedna generácia, ktorá by si mohla nárokovať na to, že hovorí ako celok za komplexnú históriu, diskurz a prax organizácie bienále. BF na svojej stránke začala s asi stovkou bienále, ktoré momentálne fungujú v celosvetovom merítku. Tieto organizácie môžu byť z hľadiska štruktúry, rozsahu alebo formy veľmi rozdielne, ale často majú podobné ciele, postupy a okolnosti. Určite sme nezahrnuli všetky a dúfam, že nás budú kontaktovať.

Find more stories

Archiv